Przejdź do treści strony
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Biuletyn Informacji Publicznej

ELEKTRONICZNA WOKANDA

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2020-06-12 do dnia 2020-09-10.

Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Symbol
Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Po 176/20
2020-08-11
08:30
Sala 102
6110

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne mniesiące od sierpnia 2014 r. do stycznia 2015 r.
Katarzyna Wolna-Kubicka
Waldemar Inerowicz
Katarzyna Nikodem (spr.)
II
II SA/Po 1071/19
2020-08-11
09:00
Sala 104
6073

Opłata adiacencka
Wiesława Batorowicz (spr.)
Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz
Jan Szuma
I
I SA/Po 532/19
2020-08-11
09:00
Sala 102
6110

orzeczenie o solidarnej odpowidzialności byłego członka zarządu za zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do lipca 2013 r.
Katarzyna Wolna-Kubicka
Waldemar Inerowicz (spr.)
Katarzyna Nikodem
II
II SA/Po 1100/19
2020-08-11
09:30
Sala 104
645

odmowa przedstawienia kandydatury na członka pozaetatowego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu
Wiesława Batorowicz
Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz (spr.)
Jan Szuma
I
I SA/Po 184/20
2020-08-11
09:30
Sala 102
6110

określenie kwoty do zwrotu na rachunek bankowy za miesiące styczeń i kwiecień 2014 r. oraz umorzenie postępowania podatkowego za mieisąc maj 2014 r.
Katarzyna Wolna-Kubicka
Waldemar Inerowicz
Katarzyna Nikodem (spr.)
I
I SA/Po 80/20
2020-08-11
10:00
Sala 102
6112

odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe
Katarzyna Wolna-Kubicka (spr.)
Waldemar Inerowicz
Katarzyna Nikodem
II
II SA/Po 112/20
2020-08-11
10:00
Sala 104
6182

odmowa zwrotu nieruchomości
Wiesława Batorowicz
Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz
Jan Szuma (spr.)
II
II SA/Po 1123/19
2020-08-11
10:30
Sala 104
6181

zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
Wiesława Batorowicz (spr.)
Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz
Jan Szuma
I
I SA/Po 283/20
2020-08-11
10:30
Sala 102
6112/6560

interpretacja indywidualna w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Katarzyna Wolna-Kubicka
Waldemar Inerowicz (spr.)
Katarzyna Nikodem
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Po 76/20
2020-08-11
11:00
Sala 104
6135

Odpady
Wiesława Batorowicz
Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz (spr.)
Jan Szuma
I
I SA/Po 223/20
2020-08-11
11:00
Sala 102
6112

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności podatkowej byłego członka zaządu za zaległości podatkowe Spółki z tytułu pobranego a niewpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń przez płatnika za miesiące od stycznia do g
Katarzyna Wolna-Kubicka
Waldemar Inerowicz
Katarzyna Nikodem (spr.)
II
II SA/Po 155/20
2020-08-11
11:30
Sala 104
6010

wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
Wiesława Batorowicz
Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz
Jan Szuma (spr.)
I
I SA/Po 315/20
2020-08-11
11:30
Sala 102
6113/6560

interpretacja indywidualna w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych
Katarzyna Wolna-Kubicka
Waldemar Inerowicz (spr.)
Katarzyna Nikodem
I
I SA/Po 330/20
2020-08-11
12:00
Sala 102
6110/6560

interpretacja indywidualna w przedmiocie podatku od towarów i usług
Katarzyna Wolna-Kubicka
Waldemar Inerowicz
Katarzyna Nikodem (spr.)
I
I SA/Po 276/20
2020-08-11
13:45
Sala 102
6112/6560

interpretacja indywidualna w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Waldemar Inerowicz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA

Metryczka
 • wytworzono:
  21-07-2016
  przez: Grażyna Nowak
 • opublikowano:
  15-05-2018 15:22
  przez: Przemysław Olszewski
 • zmodyfikowano:
  15-05-2018 15:23
  przez: Przemysław Olszewski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
  odwiedzin: 16731
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
61-815 Poznań
ul. Ratajczaka 10/12

Dane kontaktowe:

tel.: 61 85 66 732, 61 85 66 865
fax: 61 85 66 710
e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl
strona www: bip.wsa.poznan.pl