Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

ELEKTRONICZNA WOKANDA

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2018-12-22 do dnia 2019-03-22.

Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Symbol
Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
II
II SA/Po 823/18
2019-02-20
08:50
Sala 104
6143

Skreślenie z listy studentów
Jan Szuma (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
II
II SA/Po 893/18
2019-02-20
09:00
Sala 104
6152

umorzenie postępowania odwoławczego
Wiesława Batorowicz (spr.)
Elwira Brychcy
Jan Szuma
III
III SA/Po 749/18
2019-02-20
09:00
Sala 103
6037

nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Walentyna Długaszewska (spr.)
Ireneusz Fornalik
Marzenna Kosewska
IV
IV SA/Po 837/18
2019-02-20
09:00
Sala 101
6010

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Izabela Bąk-Marciniak
Maria Grzymisławska-Cybulska
Anna Jarosz (spr.)
I
I SA/Po 755/18
2019-02-20
09:10
Sala 102
6116

określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Katarzyna Nikodem
Aleksandra Kiersnowska - Tylewicz (spr.)
Monika Świerczak
II
II SA/Po 785/18
2019-02-20
09:20
Sala 104
6330

utrata statusu osoby bezrobotnej
Wiesława Batorowicz
Elwira Brychcy (spr.)
Jan Szuma
III
III SA/Po 703/18
2019-02-20
09:20
Sala 103
6042

wymierzenie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
Walentyna Długaszewska
Ireneusz Fornalik
Marzenna Kosewska (spr.)
IV
IV SA/Po 670/18
2019-02-20
09:20
Sala 101
6153

ustalenie warunków zabudowy
Izabela Bąk-Marciniak
Maria Grzymisławska-Cybulska (spr.)
Anna Jarosz
I
I SA/Po 968/18
2019-02-20
09:30
Sala 102
6110

podatek od towarów i usług za m-ce: styczeń, luty, marzec, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad i grudzień 2013 r. oraz nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za październik 2013 r.
Katarzyna Nikodem (spr.)
Aleksandra Kiersnowska - Tylewicz
Monika Świerczak
II
II SA/Po 1005/18
2019-02-20
09:40
Sala 104
6010

odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Wiesława Batorowicz
Elwira Brychcy
Jan Szuma (spr.)
III
III SA/Po 667/18
2019-02-20
09:40
Sala 103
6537

uznanie zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego za nieuzasadnione
Walentyna Długaszewska
Ireneusz Fornalik (spr.)
Marzenna Kosewska
IV
IV SA/Po 736/18
2019-02-20
09:40
Sala 101
6074

zwrot równowartości bonifikaty po waloryzacji
Izabela Bąk-Marciniak
Maria Grzymisławska-Cybulska
Anna Jarosz (spr.)
I
I SA/Po 988/18
2019-02-20
09:50
Sala 102
6110/6560

interpretacja indywidualna w przedmiocie podatku od towarów i usług
Katarzyna Nikodem
Aleksandra Kiersnowska - Tylewicz
Monika Świerczak (spr.)
II
II SA/Po 992/18
2019-02-20
10:00
Sala 104
6320

Zasiłek celowy
Wiesława Batorowicz (spr.)
Elwira Brychcy
Jan Szuma
III
III SA/Po 759/18
2019-02-20
10:00
Sala 103
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Walentyna Długaszewska (spr.)
Ireneusz Fornalik
Marzenna Kosewska
III
III SA/Po 754/18
2019-02-20
10:00
Sala 103
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Walentyna Długaszewska (spr.)
Ireneusz Fornalik
Marzenna Kosewska
IV
IV SA/Po 981/18
2019-02-20
10:00
Sala 101
6192

odmowa dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym
Izabela Bąk-Marciniak
Maria Grzymisławska-Cybulska (spr.)
Anna Jarosz
I
I SA/Po 945/18
2019-02-20
10:10
Sala 102
6117

odmowa rozłożenia na raty zapłaty kary pienięznej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
Katarzyna Nikodem
Aleksandra Kiersnowska - Tylewicz (spr.)
Monika Świerczak
II
II SA/Po 991/18
2019-02-20
10:15
Sala 104
6320

Zasiłek celowy
Wiesława Batorowicz
Elwira Brychcy
Jan Szuma (spr.)
IV
IV SA/Po 1110/18
2019-02-20
10:20
Sala 101
6153

ustalenie warunków zabudowy
Izabela Bąk-Marciniak (spr.)
Maria Grzymisławska-Cybulska
Anna Jarosz
II
II SA/Po 776/18
2019-02-20
10:30
Sala 104
6031

skierowanie na badania lekarskie
Wiesława Batorowicz
Elwira Brychcy (spr.)
Jan Szuma
III
III SA/Po 777/18
2019-02-20
10:30
Sala 103
6537

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia skargi na czynności egzekucyjne
Walentyna Długaszewska
Ireneusz Fornalik
Marzenna Kosewska (spr.)
III
III SA/Po 707/18
2019-02-20
10:30
Sala 103
6537

uchylenie postanowienia w sprawie odmowy zwolnienia spod egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego i umorzenie postępowania
Walentyna Długaszewska
Ireneusz Fornalik
Marzenna Kosewska (spr.)
I
I SA/Po 1000/18
2019-02-20
10:30
Sala 102
6113/6560

interpretacja indywidualna w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych
Katarzyna Nikodem
Aleksandra Kiersnowska - Tylewicz
Monika Świerczak (spr.)
IV
IV SA/Po 614/18
2019-02-20
10:40
Sala 101
6031

skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
Izabela Bąk-Marciniak
Maria Grzymisławska-Cybulska
Anna Jarosz (spr.)
IV
IV SAB/Po 184/18
2019-02-20
11:00
Sala 101
658/6197

brak podjęcia czynności procesowych
Maria Grzymisławska-Cybulska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
I
I SA/Po 908/18
2019-02-20
11:00
Sala 102
6113/6560

interpretacja indywidualna w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych
Katarzyna Nikodem
Aleksandra Kiersnowska - Tylewicz (spr.)
Monika Świerczak
I
I SA/Po 908/18
2019-02-20
11:00
Sala 102
6113/6560

interpretacja indywidualna w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych
Katarzyna Nikodem
Izabela Kucznerowicz (spr.)
Monika Świerczak
IV
IV SAB/Po 183/18
2019-02-20
11:05
Sala 101
658/6197

brak podjęcia czynności procesowych
Maria Grzymisławska-Cybulska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
II
II SA/Po 985/18
2019-02-20
12:00
Sala 104
6153

odmowa ustalenia warunków zabudowy
Wiesława Batorowicz (spr.)
Elwira Brychcy
Jan Szuma
III
III SA/Po 714/18
2019-02-20
12:00
Sala 103
6536

odmowa umorzenia należności z tytułu składek w części finansowanej przez płatnika składek
Walentyna Długaszewska
Ireneusz Fornalik (spr.)
Marzenna Kosewska
III
III SA/Po 687/18
2019-02-20
12:00
Sala 103
6536

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek
Walentyna Długaszewska
Ireneusz Fornalik (spr.)
Marzenna Kosewska
IV
IV SA/Po 1215/18
2019-02-20
12:00
Sala 101
6139

zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Izabela Bąk-Marciniak (spr.)
Jerzy Stankowski
Katarzyna Witkowicz-Grochowska
II
II SA/Po 817/18
2019-02-20
12:20
Sala 104
6335

zwrot nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych
Wiesława Batorowicz
Elwira Brychcy (spr.)
Jan Szuma
IV
IV SA/Po 1165/18
2019-02-20
12:20
Sala 101
6090

odmowa potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych
Izabela Bąk-Marciniak
Maria Grzymisławska-Cybulska
Anna Jarosz (spr.)
III
III SA/Po 774/18
2019-02-20
12:30
Sala 103
6042

wymierzenie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
Walentyna Długaszewska (spr.)
Ireneusz Fornalik
Marzenna Kosewska
II
II SA/Po 1039/18
2019-02-20
12:40
Sala 104
6014

Nakaz rozbiórki budowli
Wiesława Batorowicz
Elwira Brychcy
Jan Szuma (spr.)
IV
IV SA/Po 1009/18
2019-02-20
12:40
Sala 101
6099

opłata zmienna
Izabela Bąk-Marciniak
Maria Grzymisławska-Cybulska (spr.)
Anna Jarosz
III
III SA/Po 721/18
2019-02-20
12:50
Sala 103
6536

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu składek
Walentyna Długaszewska
Ireneusz Fornalik
Marzenna Kosewska (spr.)
II
II SA/Po 938/18
2019-02-20
13:00
Sala 104
6191

dodatek specjalny
Wiesława Batorowicz (spr.)
Elwira Brychcy
Jan Szuma
IV
IV SA/Po 996/18
2019-02-20
13:00
Sala 101
6099

opłata zmienna
Izabela Bąk-Marciniak
Maria Grzymisławska-Cybulska (spr.)
Anna Jarosz
III
III SA/Po 736/18
2019-02-20
13:10
Sala 103
6042

wymierzenie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
Walentyna Długaszewska
Ireneusz Fornalik (spr.)
Marzenna Kosewska
II
II SA/Po 1141/18
2019-02-20
13:15
Sala 104
6329

Świadczenie wychowawcze
Wiesława Batorowicz
Elwira Brychcy
Jan Szuma (spr.)
III
III SA/Po 618/18
2019-02-20
13:20
Sala 103
6305

odmowa zwrotu należności celnych
Szymon Widłak
Walentyna Długaszewska (spr.)
Małgorzata Górecka
OGŁOSZENIE ORZECZENIA
IV
IV SA/Po 1097/18
2019-02-20
13:20
Sala 101
6391/645

tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Izabela Bąk-Marciniak (spr.)
Maria Grzymisławska-Cybulska
Anna Jarosz
III
III SA/Po 768/18
2019-02-20
13:30
Sala 103
6537

uznanie zarzutu nieistnienia obowiązku za nieuzasadniony
Szymon Widłak (spr.)
Marzenna Kosewska
Mirella Ławniczak
OGŁOSZENIE ORZECZENIA
IV
IV SAB/Po 189/18
2019-02-20
13:35
Sala 101
659/6153

ustalenie warunków zabudowy
Izabela Bąk-Marciniak (spr.)
Maria Grzymisławska-Cybulska
Anna Jarosz
III
III SA/Po 589/18
2019-02-20
13:45
Sala 103
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Marek Sachajko (spr.)
Marzenna Kosewska
Mirella Ławniczak
OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Po 590/18
2019-02-20
13:45
Sala 103
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Marek Sachajko (spr.)
Marzenna Kosewska
Mirella Ławniczak
OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Po 591/18
2019-02-20
13:45
Sala 103
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Marek Sachajko (spr.)
Marzenna Kosewska
Mirella Ławniczak
OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Po 592/18
2019-02-20
13:45
Sala 103
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Marek Sachajko (spr.)
Marzenna Kosewska
Mirella Ławniczak
OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Po 583/18
2019-02-20
13:45
Sala 103
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Marek Sachajko
Marzenna Kosewska (spr.)
Mirella Ławniczak
OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Po 584/18
2019-02-20
13:45
Sala 103
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Marek Sachajko
Marzenna Kosewska (spr.)
Mirella Ławniczak
OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Po 585/18
2019-02-20
13:45
Sala 103
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Marek Sachajko
Marzenna Kosewska (spr.)
Mirella Ławniczak
OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Po 586/18
2019-02-20
13:45
Sala 103
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Marek Sachajko
Marzenna Kosewska
Mirella Ławniczak (spr.)
OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Po 587/18
2019-02-20
13:45
Sala 103
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Marek Sachajko
Marzenna Kosewska
Mirella Ławniczak (spr.)
OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Po 588/18
2019-02-20
13:45
Sala 103
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Marek Sachajko
Marzenna Kosewska
Mirella Ławniczak (spr.)
OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Po 538/18
2019-02-20
13:45
Sala 103
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Ireneusz Fornalik
Walentyna Długaszewska (spr.)
Małgorzata Górecka
OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Po 539/18
2019-02-20
13:45
Sala 103
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Ireneusz Fornalik
Walentyna Długaszewska (spr.)
Małgorzata Górecka
OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Po 540/18
2019-02-20
13:45
Sala 103
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Ireneusz Fornalik
Walentyna Długaszewska (spr.)
Małgorzata Górecka
OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Po 541/18
2019-02-20
13:45
Sala 103
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Ireneusz Fornalik (spr.)
Walentyna Długaszewska
Małgorzata Górecka
OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Po 542/18
2019-02-20
13:45
Sala 103
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Ireneusz Fornalik (spr.)
Walentyna Długaszewska
Małgorzata Górecka
OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Po 543/18
2019-02-20
13:45
Sala 103
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Ireneusz Fornalik (spr.)
Walentyna Długaszewska
Małgorzata Górecka
OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Po 544/18
2019-02-20
13:45
Sala 103
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Ireneusz Fornalik
Walentyna Długaszewska
Małgorzata Górecka (spr.)
OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Po 545/18
2019-02-20
13:45
Sala 103
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Ireneusz Fornalik
Walentyna Długaszewska
Małgorzata Górecka (spr.)
OGŁOSZENIE ORZECZENIA

Metryczka
 • wytworzono:
  21-07-2016
  przez: Grażyna Nowak
 • opublikowano:
  15-05-2018 15:22
  przez: Przemysław Olszewski
 • zmodyfikowano:
  15-05-2018 15:23
  przez: Przemysław Olszewski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
  odwiedzin: 4205
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
61-815 Poznań
ul. Ratajczaka 10/12

Dane kontaktowe:

tel.: 61 85 66 732, 61 85 66 865
fax: 61 85 66 710
e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl
strona www: bip.wsa.poznan.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×