Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie pism w formie dokumentu elektronicznego jedynie w sprawach, w których stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000 r., poz. 565 ze zm.), na przykład w sprawach skarg i wniosków uregulowanych w Dziale VIII tej ustawy lub w sprawach dotyczących udostępnienia informacji publicznej. 

W postępowaniu przed sądem administracyjnym, które jest uregulowane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), nie można składać pism w formie dokumentu elektronicznego, a więc także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. 

 1. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu:
  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej WSA Poznań zlokalizowanej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP);
  • poprzez dostarczenie dokumentu na elektronicznym nośniku danych.
 2. Rodzaje spraw załatwianych przez WSA Poznań w ramach Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  • postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznych,
  • postępowanie w sprawie skarg i wniosków.
 3. Wymagania dotyczące dostarczania dokumentów elektronicznych:
  1. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
   • dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP;
   • wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 megabajtów;
  2. poprzez dostarczenie na elektronicznym nośniku danych:
   • dokumenty mogą być dostarczane na następujących nośnikach danych:
    - płyta DVD;
    - płyta CD;
    - pamięć masowa USB;
   • dokumenty powinny być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
   • informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację;
 4. Akceptowalne formaty załączników to: PDF, DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIFF, BMP, JPG. Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP;
 5. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Z elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne. Wielkość wszystkich przesyłanych dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB (aktualne możliwości techniczne platformy ePUAP). 

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, wybierz poniżej rodzaj sprawy: 

» Postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej 

» Postępowanie w sprawie skarg i wniosków 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-11-2015
  przez: Grażyna Nowak
 • opublikowano:
  15-05-2018 15:07
  przez: Przemysław Olszewski
 • zmodyfikowano:
  06-06-2018 23:50
  przez: Przemysław Olszewski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
  odwiedzin: 2229
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
61-815 Poznań
ul. Ratajczaka 10/12

Dane kontaktowe:

tel.: 61 85 66 732, 61 85 66 865
fax: 61 85 66 710
e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl
strona www: bip.wsa.poznan.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×