Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Organami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu są:

  • Prezes Sądu
  • Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  • Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, pełni czynności administracji sądowej i inne czynności przewidziane w ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2492) oraz w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1177, z późn. zm.).
Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zastępuje Prezesa Sądu, a także wykonuje czynności powierzone mu przez Prezesa Sądu.

Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu jest sędzia WSA Jakub Zieliński.
Wiceprezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu jest sędzia WSA Tomasz Świstak.

Zgromadzenie Ogólne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu składa się z sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego jest Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który zwołuje Zgromadzenie Ogólne co najmniej raz w roku.

Zgromadzenie Ogólne:

  • rozpatruje informację Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o rocznej działalności Sądu;
  • wyraża opinię w sprawie powołania lub odwołania Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz opinię w sprawie powołania lub odwołania Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
  • ustala skład liczbowy Kolegium Sądu oraz wybiera jego członków i dokonuje zmian w jego składzie;
  • rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub zgłoszone przez członków Zgromadzenia Ogólnego.

Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu:

  • ustala podział czynności w sądzie i określa szczegółowe zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom i asesorom sądowym oraz referendarzom sądowym i starszym referendarzom sądowym;
  • rozpatruje sprawy przedstawiane Zgromadzeniu Ogólnemu;
  • rozpatruje inne sprawy przedstawione przez Prezesa Sądu lub z własnej inicjatywy.

Skład Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu:

Przewodniczący Kolegium:
Sędzia WSA Jakub Zieliński

Członkowie:
Sędzia WSA Katarzyna Nikodem
Sędzia WSA Edyta Podrazik
Sędzia WSA Izabela Paluszyńska
Sędzia WSA Maciej Busz