Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czytelnia akt

Czytelnia Akt Sądowych znajduje się w Wydziale Informacji Sądowej na parterze budynku Sądu - pokój nr 5.

Dostęp do czytelni jest wolny od barier architektonicznych.

Akta udostępniane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:00.

Informujemy, że akta sądowe udostępniane są stronom (uczestnikom) postępowania i ich przedstawicielom lub pełnomocnikom po uprzednim ustaleniu z Sekretariatem Wydziału Informacji Sądowej – drogą telefoniczną pod nr tel. (61) 85 66 732, 85 66 865 lub drogą mailową pod adresem: wis@poznan.wsa.gov.pl – terminu i godziny oraz określeniu przewidywanego czasu potrzebnego do zapoznania się z aktami.

Akta do wglądu udostępnia się stronom postępowania oraz ich pełnomocnikom na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Pełnomocnictwo powinno być aktualne i zgodne z art. 35 i 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W przypadku, gdy stroną postępowania jest osoba prawna, to na niej spoczywa obowiązek wykazania nie tylko umocowania do działania w imieniu tej osoby prawnej konkretnych osób fizycznych wchodzących w skład organu zarządzającego, ale i sposobu jej reprezentacji w przypadku zarządu wieloosobowego (np. poprzez złożenie odpisu z KRS).

Przypominamy, że dostęp do akt sprawy sądowoadministracyjnej jest możliwy online za pośrednictwem portalu PASSA. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie: PASSA - Portal Akt Sądowych Sądów Administracyjnych.