Przejdź do treści strony
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2128722566237282149123437728000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
150782905421219132451514317318148351328317741197601653918440
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000011411293192201164012173127021167413121
  1. Strona główna
    Wyświetleń: 111127
  2. Sędziowie i asesorzy w WSA Poznań
    Wyświetleń: 16164
  3. ELEKTRONICZNA WOKANDA
    Wyświetleń: 14971
  4. OFERTY PRACY
    Wyświetleń: 14665
  5. BAZA ORZECZEŃ
    Wyświetleń: 13226
  6. Organizacja Sądu
    Wyświetleń: 11265
  7. Opłaty skarbowe od pełnomocnictwa
    Wyświetleń: 10226
  8. Zamówienia powyżej 30.000 Euro
    Wyświetleń: 8585
  9. Zamówienia do 30.000 Euro
    Wyświetleń: 8513
  10. Oświadczenia sędziów i informacje o powołaniach
    Wyświetleń: 6364
  11. Informacje o podmiocie
    Wyświetleń: 6356
  12. Wniesienie skargi
    Wyświetleń: 6095
  13. Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy
    Wyświetleń: 5538
  14. Konkurs na staż urzędniczy w WSA Poznań
    Wyświetleń: 5493
  15. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
    Wyświetleń: 5105
  16. Sądy Administracyjne
    Wyświetleń: 5040
  17. KOMUNIKATY
    Wyświetleń: 4787
  18. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
    Wyświetleń: 4398
  19. Przepisy prawne
    Wyświetleń: 4215
  20. Stan załatwiania spraw
    Wyświetleń: 3948
  21. Pobierz programy
    Wyświetleń: 3769
  22. Rejestr zmian stron
    Wyświetleń: 3392
  23. Wydatki
    Wyświetleń: 3312
  24. Oświadczenia za rok 2018
    Wyświetleń: 3202
  25. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
    Wyświetleń: 3083
  26. Praktyki studenckie
    Wyświetleń: 3076
  27. Majątek Sądu
    Wyświetleń: 3021
  28. Postępowanie uproszczone
    Wyświetleń: 2897
  29. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w zakresie postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego
    Wyświetleń: 2863
  30. Informacja o działalności WSA
    Wyświetleń: 2837
  31. Wszczęcie postępowania przed WSA
    Wyświetleń: 2816
  32. Przyjmowanie spraw
    Wyświetleń: 2809
  33. Teleadresy innych sądów i urzędów
    Wyświetleń: 2762
  34. Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji
    Wyświetleń: 2724
  35. Informacje o wyrokach wydanych na posiedzeniach niejawnych
    Wyświetleń: 2680
  36. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
    Wyświetleń: 2664
  37. Polityka prywatności BIP
    Wyświetleń: 2643
  38. Kolejność załatwiania spraw
    Wyświetleń: 2608
  39. Postępowanie mediacyjne
    Wyświetleń: 2591
  40. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
    Wyświetleń: 2572
  41. Oświadczenia za rok 2017
    Wyświetleń: 2529
  42. Plany zamówień publicznych
    Wyświetleń: 2506
  43. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
    Wyświetleń: 2489
  44. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
    Wyświetleń: 2445
  45. Informacje roczne o petycjach
    Wyświetleń: 2334
  46. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
    Wyświetleń: 2325
  47. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
    Wyświetleń: 2275
  48. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych on-line
    Wyświetleń: 2237
  49. Konstytucja - wyciąg
    Wyświetleń: 2203
  50. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
    Wyświetleń: 2192
  51. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
    Wyświetleń: 2175
  52. Przepisy wprowadzające ustawę
    Wyświetleń: 2140
  53. Mapa biuletynu
    Wyświetleń: 2129
  54. Jak przeglądać BIP
    Wyświetleń: 2103
  55. Redaktorzy biuletynu
    Wyświetleń: 2081
  56. Lista kanałów RSS
    Wyświetleń: 2060
  57. Statystyki podstron
    Wyświetleń: 1998
  58. Wyniki wyszukiwania
    Wyświetleń: 1805
  59. Oświadczenia za rok 2019
    Wyświetleń: 1604
  60. Informacja o sprawach
    Wyświetleń: 1552
  61. Oświadczenia za rok 2016
    Wyświetleń: 1472
  62. Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2018
    Wyświetleń: 1206
  63. Sprawozdawczość finansowa
    Wyświetleń: 1135
  64. Rozporządzenie w sprawie przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
    Wyświetleń: 1122
  65. Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2019
    Wyświetleń: 1056
  66. Informacja o działalności WSA w 2017r.
    Wyświetleń: 898
  67. Informacje dotyczące przetwarzania danych w WSA Poznań
    Wyświetleń: 871
  68. Inspektor Ochrony Danych
    Wyświetleń: 841
  69. Wyszukiwarka zaawansowana
    Wyświetleń: 812
  70. Ochrona danych osobowych - wybrane informacje ogólne
    Wyświetleń: 804
  71. Rozporządzenie w sprawie zasad postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych
    Wyświetleń: 796
  72. Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2017
    Wyświetleń: 778
  73. Informacja o działalności WSA w 2008r.
    Wyświetleń: 775
  74. Informacja o działalności WSA w 2015r.
    Wyświetleń: 755
  75. Informacja o działalności WSA w 2016r.
    Wyświetleń: 755
  76. Informacja o działalności WSA w 2010r.
    Wyświetleń: 750
  77. Informacja o działalności WSA w 2009r.
    Wyświetleń: 746
  78. Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2013
    Wyświetleń: 745
  79. Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2014
    Wyświetleń: 743
  80. Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2016
    Wyświetleń: 743
  81. Informacja o działalności WSA w 2011r.
    Wyświetleń: 742
  82. Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2012
    Wyświetleń: 728
  83. Informacja o działalności WSA w 2014r.
    Wyświetleń: 720
  84. Informacja o działalności WSA w 2013r.
    Wyświetleń: 701
  85. Informacja o działalności WSA w 2012r.
    Wyświetleń: 699
  86. Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2015
    Wyświetleń: 695
  87. Informacja o działalności WSA w 2018r.
    Wyświetleń: 690
  88. Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2011
    Wyświetleń: 683
  89. Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2009
    Wyświetleń: 681
  90. Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2010
    Wyświetleń: 676
  91. Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2005
    Wyświetleń: 664
  92. Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2007
    Wyświetleń: 655
  93. Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2004
    Wyświetleń: 650
  94. Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2006
    Wyświetleń: 647
  95. Świadczenie usług pocztowych oraz powszechnych usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu
    Wyświetleń: 646
  96. Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2008
    Wyświetleń: 640
  97. Informacja o działalności WSA w 2007r.
    Wyświetleń: 633
  98. Wykonanie usługi w zakresie ochrony i dozoru mienia oraz obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu.
    Wyświetleń: 632
  99. Dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu
    Wyświetleń: 611
  100. Wykonywanie usługi sprzątania powierzchni wewnętrznej obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu
    Wyświetleń: 593
  101. Wykonanie usługi w zakresie ochrony i dozoru mienia oraz obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu
    Wyświetleń: 576
  102. Sprawozdanie finansowe za rok 2018
    Wyświetleń: 568
  103. Wykonanie usługi w zakresie ochrony i dozoru mienia oraz obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu
    Wyświetleń: 500
  104. Oświadczenia majątkowe
    Wyświetleń: 467
  105. Dostawa materiałów biurowych
    Wyświetleń: 431
  106. Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2020
    Wyświetleń: 424
  107. Dostawa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Systemu Informacji Prawnej on-line wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcy na wskazane przez zamawiającego adresy IP
    Wyświetleń: 422
  108. Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu
    Wyświetleń: 415
  109. Dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu
    Wyświetleń: 406
  110. Dostawa gazu ziemnego do obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu
    Wyświetleń: 397
  111. Inne oświadczenia
    Wyświetleń: 381
  112. Świadczenie usług pocztowych oraz powszechnych usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu
    Wyświetleń: 371
  113. Dostawa gazu ziemnego do obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu
    Wyświetleń: 369
  114. Uchwała z 13 lutego 2020r.
    Wyświetleń: 369
  115. Obwieszczenie Prezesa NSA w sprawie wolnego stanowiska asesorskiego w WSA Poznań
    Wyświetleń: 356
  116. Informacja o działalności WSA w 2019r.
    Wyświetleń: 336
  117. Informacja o powołaniach sędziów
    Wyświetleń: 335
  118. Lista kandydatów zakwalifikowanych do etapu pisemnego na stanowisko referent-stażysta
    Wyświetleń: 333
  119. Informacja o odwołaniu kolejnych etapów konkursu na staż urzędniczy nr 1/2020 z powodu koronawirusa
    Wyświetleń: 298
  120. Plan zamówień publicznych na rok 2020
    Wyświetleń: 263
  121. Uchwały zebrań sędziów WSA w Poznaniu
    Wyświetleń: 254
  122. Kontrola bagażu
    Wyświetleń: 233
  123. Informacja roczna o petycjach - rok 2019
    Wyświetleń: 231
  124. Informacja roczna o petycjach - rok 2018
    Wyświetleń: 229
  125. Plan zamówień publicznych na rok 2018
    Wyświetleń: 229
  126. Plan zamówień publicznych na rok 2019
    Wyświetleń: 224
  127. Informacja roczna o petycjach - rok 2017
    Wyświetleń: 221
  128. Informacja roczna o petycjach - rok 2016
    Wyświetleń: 216
  129. Deklaracja dostępności
    Wyświetleń: 207
  130. Wzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
    Wyświetleń: 204
  131. Nowe przepisy dotyczące informatyzacji Sądu
    Wyświetleń: 154
  132. Uchwała z 19 listopada 2018r.
    Wyświetleń: 112
  133. Zarządzenie nr 14/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 maja 2020 r.
    Wyświetleń: 77
  134. Zarządzenie nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2020 r.
    Wyświetleń: 66
  135. Sprawozdanie finansowe za rok 2019
    Wyświetleń: 47
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
61-815 Poznań
ul. Ratajczaka 10/12

Dane kontaktowe:

tel.: 61 85 66 732, 61 85 66 865
fax: 61 85 66 710
e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl
strona www: bip.wsa.poznan.pl