Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PASSA - Portal Akt Sądowych Sądów Administracyjnych

W dniu 31 maja 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące informatyzacji postępowania sądowego przed sądami administracyjnymi. Od tego dnia strony postępowania sądowego uzyskały możliwość dostępu do akt sprawy sądowej  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Dostęp do akt sprawy sądowej drogą elektroniczną (art. 12a § 5 P.p.s.a.) realizowany jest poprzez:

 

PASSA - Portal Akt Sądowych Sądów Administracyjnych

 

PDFInstrukcja dla stron postępowania (w jaki sposób złożyć pismo elektroniczne, w jaki sposób uzyskać dostęp do akt sądowych online)

 

W celu uzyskania dostępu do akt elektronicznych lub odwzorowań cyfrowych akt tradycyjnych należy złożyć do sądu prowadzącego daną sprawę wniosek o udostępnienie akt w systemie teleinformatycznym sądu. Wniosek może zostać złożony zarówno w postaci tradycyjnej, jak i elektronicznej. Pełnomocnik strony, w celu uzyskania dostępu do akt sprawy w postaci elektronicznej, przed uwierzytelnieniem w systemie elektronicznym obowiązany jest podać sądowi swój numer PESEL (art. 12a § 5a P.p.s.a.).

PDFWniosek pełnomocnika o udostępnienie akt
PDFWniosek strony/uczestnika/przedstawiciela o udostępnienie akt

W przypadku przyznania dostępu kolejne dokumenty wpływające w udostępnionej sprawie będą automatycznie dostępne na koncie w systemie PASSA, bez konieczności składania dodatkowych wniosków w tym zakresie.
Dostęp użytkownika do akt sprawy w postaci elektronicznej realizowany jest po uwierzytelnieniu tego użytkownika w Portalu PASSA za pomocą profilu zaufanego albo danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego. Użytkownik zachowuje dostęp do akt sprawy w części publicznej Portalu PASSA do czasu zakończenia postępowania przed Sądem, który wyraził zgodę na ich udostępnienie w postaci elektronicznej.
Działania użytkowników w części publicznej Portalu PASSA mogą być monitorowane przez administratorów, przy wykorzystaniu służących do tego rozwiązań informatycznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
W przypadku stwierdzenia przez oprogramowanie monitorujące nieaktywnej sesji użytkownika zewnętrznego, użytkownik ten zostanie automatycznie wylogowany po 30 minutach bezczynności.