Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o wyrokach wydanych na posiedzeniach niejawnych

Zgodnie z art. 139 § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2023.1634 t.j. z 17 sierpnia 2023 r.), odpisy wyroków wydanych na posiedzeniach niejawnych udostępniane są do wglądu w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej tut. Sądu - pok. 5, parter.

Dz.U.2023.1634 t.j.

USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(wybór)

Rozdział 10

Orzeczenia sądowe

Art. 139 § 5. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, podlega niezwłocznemu publicznemu udostępnieniu w sekretariacie sądu, przez okres czternastu dni.

 

Zarządzenie Nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
(wybór)


Rozdział II
Biurowość w sprawach sądowych

Oddział 3

Zakładanie i prowadzenie akt

§ 36.2. Odpis wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym przekazuje się w dniu jego wydania do "Sekretariatu Informacji o Sprawach" w celu publicznego udostępnienia przez okres 14 dni. Po upływie tego terminu odpis wyroku z adnotacją o dacie, w której nastąpił upływ, zwraca się do właściwego wydziału w celu dołączenia do akt sprawy.