Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2018

Informacja za miesiąc styczeń 2018
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 328 101 112 77 35 317
Wydział II 483 119 70 44 26 532
Wydział III 247 79 113 94 19 213
Wydział IV 358 119 112 72 40 365
Łącznie 1416 418 407 287 120 1427


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc luty 2018
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 317 131 101 80 21 347
Wydział II 532 110 98 62 36 544
Wydział III 213 67 79 61 18 201
Wydział IV 365 104 109 82 27 360
Łącznie 1427 412 387 285 102 1452


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc marzec 2018
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 347 87 118 85 33 316
Wydział II 544 117 126 66 60 535
Wydział III 201 70 77 52 25 194
Wydział IV 360 136 132 85 47 364
Łącznie 1452 410 453 288 165 1409


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc kwiecień 2018
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 316 84 112 64 48 288
Wydział II 535 114 127 80 47 522
Wydział III 194 61 55 38 17 200
Wydział IV 364 119 145 90 55 338
Łącznie 1409 378 439 272 167 1348


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc maj 2018
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 288 67 93 68 25 262
Wydział II 522 101 132 99 33 491
Wydział III 200 71 36 33 3 235
Wydział IV 338 127 126 80 46 339
Łącznie 1348 366 387 280 107 1327


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc czerwiec 2018
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 262 83 94 69 25 251
Wydział II 491 129 108 63 45 512
Wydział III 235 64 76 62 14 223
Wydział IV 339 117 161 81 80 295
Łącznie 1327 393 439 275 164 1281


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc lipiec 2018
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 251 95 33 14 19 313
Wydział II 512 92 94 54 40 510
Wydział III 223 90 67 48 19 246
Wydział IV 295 161 81 53 28 375
Łącznie 1281 438 275 169 106 1444


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc sierpień 2018
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 313 102 48 27 21 367
Wydział II 510 114 86 52 34 538
Wydział III 246 64 57 45 12 253
Wydział IV 375 153 68 43 25 460
Łącznie 1444 433 259 167 92 1618


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 5


Informacja za miesiąc wrzesień 2018
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 367 60 71 46 25 356
Wydział II 538 84 146 78 68 476
Wydział III 253 56 62 50 12 247
Wydział IV 460 93 94 55 39 459
Łącznie 1618 293 373 229 144 1538


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc październik 2018
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 356 94 82 58 24 368
Wydział II 476 116 110 65 45 482
Wydział III 247 79 79 65 14 247
Wydział IV 459 139 153 62 91 445
Łącznie 1538 428 424 250 174 1542


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc listopad 2018
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 368 75 108 48 60 335
Wydział II 482 101 125 92 33 458
Wydział III 247 157 74 58 16 330
Wydział IV 445 112 146 93 53 411
Łącznie 1542 445 453 291 162 1534


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc grudzień 2018
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 335 91 92 55 37 334
Wydział II 458 113 119 76 43 452
Wydział III 330 61 71 58 13 320
Wydział IV 411 134 119 81 38 426
Łącznie 1534 399 401 270 131 1532


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2