Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2017

Informacja za miesiąc styczeń 2017
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 847 128 170 102 68 805
Wydział II 304 106 85 47 38 325
Wydział III 664 85 116 98 18 633
Wydział IV 371 123 100 69 31 394
Łącznie 2186 442 471 316 155 2157


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc luty 2017
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 805 159 137 93 44 827
Wydział II 325 155 98 57 41 382
Wydział III 633 120 134 105 29 619
Wydział IV 394 88 96 69 27 386
Łącznie 2157 522 465 324 141 2214


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc marzec 2017
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 827 175 160 116 44 842
Wydział II 382 134 127 76 51 389
Wydział III 619 90 117 98 19 592
Wydział IV 386 127 137 98 39 376
Łącznie 2214 526 541 388 153 2199


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc kwiecień 2017
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 842 87 143 87 56 786
Wydział II 389 126 103 63 40 412
Wydział III 592 136 145 100 45 583
Wydział IV 376 129 131 93 38 374
Łącznie 2199 478 522 343 179 2155


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc maj 2017
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 786 104 176 137 39 714
Wydział II 412 126 118 52 66 420
Wydział III 583 74 117 101 16 540
Wydział IV 374 100 117 82 35 357
Łącznie 2155 404 528 372 156 2031


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc czerwiec 2017
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 714 136 149 115 34 701
Wydział II 420 106 83 32 51 443
Wydział III 540 34 118 109 9 456
Wydział IV 357 123 107 62 45 373
Łącznie 2031 399 457 318 139 1973


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 6


Informacja za miesiąc lipiec 2017
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 701 102 106 71 35 697
Wydział II 443 128 106 61 45 465
Wydział III 456 45 105 97 8 396
Wydział IV 373 123 68 34 34 428
Łącznie 1973 398 385 263 122 1986


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc sierpień 2017
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 697 100 106 61 45 691
Wydział II 465 109 94 50 44 480
Wydział III 396 70 57 55 2 409
Wydział IV 428 126 113 65 48 441
Łącznie 1986 405 370 231 139 2021


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc wrzesień 2017
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 691 70 113 73 40 648
Wydział II 480 137 107 53 54 510
Wydział III 409 90 109 95 14 390
Wydział IV 441 134 114 77 37 461
Łącznie 2021 431 443 298 145 2009


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc październik 2017
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 648 57 170 136 34 535
Wydział II 510 113 124 81 43 499
Wydział III 390 93 165 115 50 318
Wydział IV 461 113 144 85 59 430
Łącznie 2009 376 603 417 186 1782


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc listopad 2017
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 535 51 171 110 61 415
Wydział II 499 141 128 71 57 512
Wydział III 318 69 123 106 17 264
Wydział IV 430 93 124 92 32 399
Łącznie 1782 354 546 379 167 1590


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 5


Informacja za miesiąc grudzień 2017
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 415 80 167 114 53 328
Wydział II 512 105 134 68 66 483
Wydział III 264 84 101 89 12 247
Wydział IV 399 88 129 93 36 358
Łącznie 1590 357 531 364 167 1416


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2