Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2016

Informacja za miesiąc styczeń 2016

pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1189 196 164 85 79 1221
Wydział II 312 92 85 55 30 319
Wydział III 644 87 122 77 45 609
Wydział IV 353 88 74 60 14 367
Łącznie 2498 463 445 277 168 2516


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc luty 2016
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1221 213 206 146 60 1228
Wydział II 319 67 112 78 34 274
Wydział III 609 79 165 129 36 523
Wydział IV 367 92 109 94 15 350
Łącznie 2516 451 592 447 145 2375


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc marzec 2016
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1228 194 112 14 98 1310
Wydział II 274 72 95 69 26 251
Wydział III 523 71 120 94 26 474
Wydział IV 350 98 121 85 36 327
Łącznie 2375 435 448 262 186 2362


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 9


Informacja za miesiąc kwiecień 2016
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1310 247 154 71 83 1403
Wydział II 251 88 120 91 29 219
Wydział III 474 96 110 92 18 460
Wydział IV 327 134 96 78 18 365
Łącznie 2362 565 480 332 148 2447


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc maj 2016
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1403 186 169 126 43 1420
Wydział II 219 80 72 51 21 227
Wydział III 460 76 108 84 24 428
Wydział IV 365 105 97 63 34 373
Łącznie 2447 447 446 324 122 2448


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc czerwiec 2016
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1420 90 242 171 71 1268
Wydział II 227 118 60 41 19 285
Wydział III 428 103 113 88 25 418
Wydział IV 373 109 103 71 32 379
Łącznie 2448 420 518 371 147 2350


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc lipiec 2016
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1268 124 227 153 74 1165
Wydział II 285 109 88 55 33 306
Wydział III 418 291 85 76 9 624
Wydział IV 379 76 34 28 6 421
Łącznie 2350 600 434 312 122 2516


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 6


Informacja za miesiąc sierpień 2016
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1165 90 120 76 44 1135
Wydział II 306 94 77 53 24 323
Wydział III 624 122 48 29 19 698
Wydział IV 421 147 86 51 35 482
Łącznie 2516 453 331 209 122 2638


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc wrzesień 2016
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1135 114 146 104 42 1103
Wydział II 323 125 95 50 45 353
Wydział III 698 80 62 46 16 716
Wydział IV 482 115 86 60 26 511
Łącznie 2638 434 389 260 129 2683


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc październik 2016
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1103 117 210 157 53 1010
Wydział II 353 107 120 75 45 340
Wydział III 716 98 107 80 27 707
Wydział IV 511 116 132 94 38 495
Łącznie 2683 438 569 406 163 2552


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc listopad 2016
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1010 114 200 173 27 924
Wydział II 340 98 105 83 22 333
Wydział III 707 101 105 82 23 703
Wydział IV 495 89 140 89 51 444
Łącznie 2552 402 550 427 123 2404


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc grudzień 2016
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 924 116 193 172 21 847
Wydział II 333 113 142 92 50 304
Wydział III 703 110 149 133 16 664
Wydział IV 444 92 165 111 54 371
Łącznie 2404 431 649 508 141 2186


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2