Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2015

Informacja za miesiąc styczeń 2015
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 637 303 111 79 32 829
Wydział II 449 96 110 79 31 435
Wydział III 1307 130 317 111 206 1120
Wydział IV 485 95 116 89 27 464
Łącznie 2878 624 654 358 296 2848


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc luty 2015
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 829 204 119 102 17 914
Wydział II 435 85 113 91 22 407
Wydział III 1120 94 176 93 83 1038
Wydział IV 464 70 142 110 32 392
Łącznie 2848 453 550 396 154 2751


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4


Informacja za miesiąc marzec 2015
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 914 146 157 113 44 903
Wydział II 407 116 132 92 40 391
Wydział III 1038 138 179 127 52 997
Wydział IV 392 80 138 121 17 334
Łącznie 2751 480 606 453 153 2625


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc kwiecień 2015
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 903 161 174 124 50 890
Wydział II 391 157 133 94 39 415
Wydział III 997 106 182 132 50 921
Wydział IV 334 101 127 101 26 308
Łącznie 2625 525 616 451 165 2534


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc maj 2015
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 890 237 196 123 73 931
Wydział II 415 95 131 102 29 379
Wydział III 921 96 198 118 80 819
Wydział IV 308 87 114 93 21 281
Łącznie 2534 515 639 436 203 2410


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc czerwiec 2015
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 931 234 133 99 34 1032
Wydział II 379 99 105 71 34 373
Wydział III 819 116 208 153 55 727
Wydział IV 281 122 135 111 24 268
Łącznie 2410 571 581 434 147 2400


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 5


Informacja za miesiąc lipiec 2015
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1032 242 86 68 18 1188
Wydział II 373 162 78 49 29 457
Wydział III 727 109 108 91 17 728
Wydział IV 268 144 65 33 32 347
Łącznie 2400 656 337 241 96 2719


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4


Informacja za miesiąc sierpień 2015
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1188 167 100 63 37 1255
Wydział II 456 108 124 86 38 440
Wydział III 728 129 85 76 9 772
Wydział IV 347 111 83 51 32 375
Łącznie 2719 515 392 276 116 2842


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc wrzesień 2015
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1255 218 243 92 151 1230
Wydział II 440 120 118 82 36 442
Wydział III 772 104 123 98 25 753
Wydział IV 375 101 143 72 71 333
Łącznie 2842 543 627 344 283 2758


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc październik 2015
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1230 213 214 112 102 1229
Wydział II 442 84 154 101 53 372
Wydział III 753 91 127 105 22 717
Wydział IV 333 130 108 79 29 355
Łącznie 2758 518 603 397 206 2673


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc listopad 2015
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1229 173 217 154 63 1185
Wydział II 372 99 138 110 28 333
Wydział III 717 93 150 136 14 660
Wydział IV 355 79 93 67 26 341
Łącznie 2673 444 598 467 131 2519


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4


Informacja za miesiąc grudzień 2015
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1185 190 186 78 108 1189
Wydział II 333 111 132 103 29 312
Wydział III 660 116 132 107 25 644
Wydział IV 341 116 104 75 29 353
Łącznie 2519 533 554 363 191 2498


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0