Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2014

Informacja za miesiąc styczeń 2014
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 617 104 99 69 30 622
Wydział II 477 149 82 54 28 544
Wydział III 883 182 75 45 30 990
Wydział IV 402 145 94 65 29 453
Łącznie 2379 580 350 233 117 2609


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 6


Informacja za miesiąc luty 2014
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 622 77 81 59 22 618
Wydział II 544 122 124 89 35 542
Wydział III 990 131 140 108 32 981
Wydział IV 453 117 99 67 32 471
Łącznie 2609 447 444 323 121 2612


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 10


Informacja za miesiąc marzec 2014
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 618 122 113 90 23 627
Wydział II 542 116 155 114 41 503
Wydział III 981 114 162 133 29 933
Wydział IV 471 115 119 84 35 467
Łącznie 2612 467 549 421 128 2530


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc kwiecień 2014
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 627 109 100 64 36 636
Wydział II 503 145 155 85 70 493
Wydział III 933 110 111 91 20 932
Wydział IV 467 122 132 70 62 457
Łącznie 2530 486 498 310 188 2518


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc maj 2014
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 636 76 112 80 32 600
Wydział II 493 107 173 83 90 427
Wydział III 932 175 141 101 40 966
Wydział IV 457 100 139 81 58 418
Łącznie 2518 458 565 345 220 2411


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc czerwiec 2014
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 600 90 151 106 45 539
Wydział II 427 137 146 91 55 418
Wydział III 966 98 169 118 51 895
Wydział IV 418 108 141 89 52 385
Łącznie 2411 433 607 404 203 2237


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 6


Informacja za miesiąc lipiec 2014
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 539 143 81 60 21 601
Wydział II 418 186 138 82 56 466
Wydział III 895 159 117 93 24 937
Wydział IV 385 194 101 57 44 478
Łącznie 2237 682 437 292 145 2482


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc sierpień 2014
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 601 113 68 46 22 646
Wydział II 466 120 75 43 32 511
Wydział III 937 111 73 51 22 975
Wydział IV 478 143 86 54 32 535
Łącznie 2482 487 302 194 108 2667


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc wrzesień 2014
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 646 142 98 68 30 690
Wydział II 511 146 123 80 43 534
Wydział III 975 236 107 81 26 1104
Wydział IV 535 130 119 69 50 546
Łącznie 2667 654 447 298 149 2874


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc październik 2014
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 690 106 153 109 44 643
Wydział II 534 120 149 109 40 505
Wydział III 1104 300 157 114 43 1247
Wydział IV 546 139 133 100 33 552
Łącznie 2874 665 592 432 160 2947


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc listopad 2014
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 643 92 149 121 28 586
Wydział II 505 121 163 133 30 463
Wydział III 1247 168 131 100 31 1284
Wydział IV 552 110 142 106 36 520
Łącznie 2947 491 585 460 125 2853


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 6


Informacja za miesiąc grudzień 2014
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 586 173 122 109 13 637
Wydział II 463 122 136 112 24 449
Wydział III 1284 181 158 128 30 1307
Wydział IV 520 95 130 106 24 485
Łącznie 2853 571 546 455 91 2878


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0