Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2013

Informacja za miesiąc styczeń 2013
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 249 83 69 50 19 263
Wydział II 295 130 80 51 29 345
Wydział III 417 143 46 36 10 514
Wydział IV 258 138 80 46 34 316
Łącznie 1219 494 275 183 92 1438


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc luty 2013
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 263 91 105 84 21 249
Wydział II 345 101 150 110 40 296
Wydział III 514 213 126 88 38 601
Wydział IV 316 105 121 93 28 300
Łącznie 1438 510 502 375 127 1446


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 5


Informacja za miesiąc marzec 2013
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 249 105 75 56 19 279
Wydział II 296 197 123 84 39 370
Wydział III 601 175 118 88 30 658
Wydział IV 300 177 142 95 47 335
Łącznie 1446 654 458 323 135 1642


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4


Informacja za miesiąc kwiecień 2013
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 279 121 72 59 13 328
Wydział II 370 143 135 64 71 378
Wydział III 658 138 122 85 37 674
Wydział IV 335 120 116 59 57 339
Łącznie 1642 522 445 267 178 1719


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 9


Informacja za miesiąc maj 2013
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 328 138 63 52 11 403
Wydział II 378 130 126 93 33 382
Wydział III 674 150 110 71 39 714
Wydział IV 339 107 113 79 34 333
Łącznie 1719 525 412 295 117 1832


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 13


Informacja za miesiąc czerwiec 2013
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 403 92 63 50 13 432
Wydział II 382 107 117 80 37 372
Wydział III 714 134 135 88 47 713
Wydział IV 333 96 109 81 28 320
Łącznie 1832 429 424 299 125 1837


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4


Informacja za miesiąc lipiec 2013
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 432 139 53 35 18 518
Wydział II 372 115 102 72 30 385
Wydział III 713 151 97 65 32 767
Wydział IV 320 92 53 34 19 359
Łącznie 1837 497 305 206 99 2029


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc sierpień 2013
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 518 118 36 29 7 600
Wydział II 385 112 71 44 27 426
Wydział III 767 126 50 37 13 843
Wydział IV 359 132 89 53 36 402
Łącznie 2029 488 246 163 83 2271


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 5


Informacja za miesiąc wrzesień 2013
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 600 103 77 51 26 626
Wydział II 426 113 118 91 27 421
Wydział III 843 113 135 90 45 821
Wydział IV 402 114 105 82 23 411
Łącznie 2271 443 435 314 121 2279


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc październik 2013
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 626 134 109 90 19 651
Wydział II 421 133 93 74 19 461
Wydział III 821 167 179 131 48 809
Wydział IV 411 107 148 96 52 370
Łącznie 2279 541 529 391 138 2291


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 5


Informacja za miesiąc listopad 2013
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 651 71 108 87 21 614
Wydział II 461 127 122 100 22 466
Wydział III 809 202 142 111 31 869
Wydział IV 370 127 124 79 45 373
Łącznie 2291 527 496 377 119 2322


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 7


Informacja za miesiąc grudzień 2013
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 614 94 91 80 11 617
Wydział II 466 135 124 96 28 477
Wydział III 869 158 144 83 61 883
Wydział IV 373 126 97 68 29 402
Łącznie 2322 513 456 327 129 2379


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 11