Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2012

Informacja za miesiąc styczeń 2012
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 181 149 61 46 15 269
Wydział II 340 106 144 56 88 302
Wydział III 300 246 47 32 15 499
Wydział IV 315 86 133 49 84 268
Łącznie 1136 587 385 183 202 1338


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 6


Informacja za miesiąc luty 2012
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 269 106 91 72 19 284
Wydział II 302 76 78 49 29 300
Wydział III 499 127 117 85 32 509
Wydział IV 268 98 94 78 16 272
Łącznie 1338 407 380 284 96 1365


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc marzec 2012
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 284 84 118 95 23 250
Wydział II 300 102 93 65 28 309
Wydział III 509 96 123 77 46 482
Wydział IV 272 96 97 80 17 271
Łącznie 1365 378 431 317 114 1312


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4


Informacja za miesiąc kwiecień 2012
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 250 113 83 68 15 280
Wydział II 309 108 95 76 19 322
Wydział III 482 79 121 74 47 440
Wydział IV 271 103 109 82 27 265
Łącznie 1312 403 408 300 108 1307


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 7


Informacja za miesiąc maj 2012
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 280 68 90 71 19 258
Wydział II 322 127 119 72 47 330
Wydział III 440 109 98 60 38 451
Wydział IV 265 89 88 60 28 266
Łącznie 1307 393 395 263 132 1305


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc czerwiec 2012
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 258 81 73 53 20 266
Wydział II 330 105 86 66 20 349
Wydział III 451 104 128 84 44 427
Wydział IV 266 66 88 51 37 244
Łącznie 1305 356 375 254 121 1286


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4


Informacja za miesiąc lipiec 2012
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 266 90 55 37 18 301
Wydział II 349 86 124 74 50 311
Wydział III 427 89 43 35 8 473
Wydział IV 244 345 97 66 31 492
Łącznie 1286 610 319 212 107 1577


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 8


Informacja za miesiąc sierpień 2012
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 301 78 42 33 9 337
Wydział II 311 100 72 49 23 339
Wydział III 473 117 56 35 21 534
Wydział IV 492 138 168 43 125 462
Łącznie 1577 433 338 160 178 1672


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc wrzesień 2012
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 337 64 95 69 26 306
Wydział II 339 94 143 114 29 290
Wydział III 534 111 119 75 44 526
Wydział IV 462 86 219 77 142 329
Łącznie 1672 355 576 335 241 1451


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc październik 2012
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 306 74 119 98 21 261
Wydział II 290 106 114 79 35 282
Wydział III 526 87 142 114 28 471
Wydział IV 329 72 157 86 71 244
Łącznie 1451 339 532 377 155 1258


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc listopad 2012
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 261 66 68 58 10 259
Wydział II 282 111 113 70 43 280
Wydział III 471 103 129 116 13 445
Wydział IV 244 92 104 91 13 232
Łącznie 1258 372 414 335 79 1216


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4


Informacja za miesiąc grudzień 2012
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 259 85 95 73 22 249
Wydział II 280 112 97 65 32 295
Wydział III 445 77 105 95 10 417
Wydział IV 232 99 73 63 10 258
Łącznie 1216 373 370 296 74 1219


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0