Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2011

Informacja za miesiąc styczeń 2011
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 259 105 67 53 14 297
Wydział II 261 73 62 45 17 272
Wydział III 204 79 49 36 13 234
Wydział IV 299 108 121 64 57 286
Łącznie 1023 365 299 198 101 1089


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 26


Informacja za miesiąc luty 2011
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 297 67 66 57 9 298
Wydział II 272 84 101 67 34 255
Wydział III 234 85 60 37 23 259
Wydział IV 286 118 113 66 47 291
Łącznie 1089 354 340 227 113 1103


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 9


Informacja za miesiąc marzec 2011
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 298 87 114 85 29 271
Wydział II 255 114 99 58 41 270
Wydział III 259 92 67 55 12 284
Wydział IV 291 99 127 84 43 263
Łącznie 1103 392 407 282 125 1088


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 20


Informacja za miesiąc kwiecień 2011
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 271 96 83 68 15 284
Wydział II 270 115 90 56 34 295
Wydział III 284 107 68 40 28 323
Wydział IV 263 132 89 68 21 306
Łącznie 1088 450 330 232 98 1208


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc maj 2011
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 284 64 93 64 29 255
Wydział II 295 95 103 76 27 287
Wydział III 323 118 92 71 21 349
Wydział IV 306 78 109 73 36 275
Łącznie 1208 355 397 284 113 1166


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 6


Informacja za miesiąc czerwiec 2011
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 255 68 81 64 17 242
Wydział II 287 97 95 73 22 289
Wydział III 349 59 80 77 3 328
Wydział IV 275 99 102 75 27 272
Łącznie 1166 323 358 289 69 1131


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc lipiec 2011
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 242 64 61 45 16 245
Wydział II 289 148 97 66 31 340
Wydział III 328 91 51 41 10 368
Wydział IV 272 138 74 56 18 336
Łącznie 1131 441 283 208 75 1289


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 8


Informacja za miesiąc sierpień 2011
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 245 79 47 31 16 277
Wydział II 340 133 80 43 37 393
Wydział III 368 51 43 31 12 376
Wydział IV 336 117 109 40 69 344
Łącznie 1289 380 279 145 134 1390


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 10


Informacja za miesiąc wrzesień 2011
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 277 83 107 71 36 253
Wydział II 393 145 91 55 36 447
Wydział III 376 73 104 74 30 345
Wydział IV 344 174 190 89 101 328
Łącznie 1390 475 492 289 203 1373


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc październik 2011
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 253 70 79 68 11 244
Wydział II 447 85 135 82 53 397
Wydział III 345 101 103 83 20 343
Wydział IV 328 146 118 77 41 356
Łącznie 1373 402 435 310 125 1340


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc listopad 2011
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 244 65 91 73 18 218
Wydział II 397 132 149 115 34 380
Wydział III 343 98 133 98 35 308
Wydział IV 356 93 112 74 38 337
Łącznie 1340 388 485 360 125 1243


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc grudzień 2011
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 218 62 99 80 19 181
Wydział II 380 116 156 102 54 340
Wydział III 308 67 75 72 3 300
Wydział IV 337 91 113 70 43 315
Łącznie 1243 336 443 324 119 1136


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2