Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2010

Informacja za miesiąc styczeń 2010
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 270 109 88 50 38 291
Wydział II 365 63 70 34 36 358
Wydział III 299 82 75 26 49 306
Wydział IV 296 79 52 16 36 323
Łącznie 1230 333 285 126 159 1278


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 8


Informacja za miesiąc luty 2010
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 291 92 125 85 40 258
Wydział II 358 81 105 85 20 334
Wydział III 306 54 108 57 51 252
Wydział IV 323 98 84 60 24 337
Łącznie 1278 325 422 287 135 1181


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc marzec 2010
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 258 60 96 69 27 222
Wydział II 334 76 115 92 23 295
Wydział III 252 61 106 77 29 207
Wydział IV 337 94 89 61 28 342
Łącznie 1181 291 406 299 107 1066


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc kwiecień 2010
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 222 80 79 62 17 223
Wydział II 295 95 98 76 22 292
Wydział III 207 88 70 57 13 225
Wydział IV 342 114 85 57 28 371
Łącznie 1066 377 332 252 80 1111


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 13


Informacja za miesiąc maj 2010
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 223 77 69 56 13 231
Wydział II 292 68 114 86 28 246
Wydział III 225 70 76 46 30 219
Wydział IV 371 104 104 73 31 371
Łącznie 1111 319 363 261 102 1067


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc czerwiec 2010
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 231 80 60 46 14 251
Wydział II 246 87 71 52 19 262
Wydział III 219 93 69 50 19 243
Wydział IV 371 105 136 93 43 340
Łącznie 1067 365 336 241 95 1096


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 6


Informacja za miesiąc lipiec 2010
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 251 86 63 46 17 274
Wydział II 262 92 105 64 41 249
Wydział III 243 57 41 27 14 259
Wydział IV 340 111 112 60 52 339
Łącznie 1096 346 321 197 124 1121


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 8


Informacja za miesiąc sierpień 2010
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 274 73 60 51 9 287
Wydział II 249 83 41 25 16 291
Wydział III 259 71 57 34 23 273
Wydział IV 339 99 80 53 27 358
Łącznie 1121 326 238 163 75 1209


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 6


Informacja za miesiąc wrzesień 2010
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 287 85 98 73 25 274
Wydział II 291 109 91 55 36 309
Wydział III 273 95 78 55 23 290
Wydział IV 358 111 127 78 49 342
Łącznie 1209 400 394 261 133 1215


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 8


Informacja za miesiąc październik 2010
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 274 95 81 69 12 288
Wydział II 309 90 117 81 36 282
Wydział III 290 63 91 65 26 262
Wydział IV 342 110 88 56 32 364
Łącznie 1215 358 377 271 106 1196


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc listopad 2010
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 288 66 70 60 10 284
Wydział II 282 87 102 83 19 267
Wydział III 262 37 86 70 16 213
Wydział IV 364 76 118 99 19 322
Łącznie 1196 266 376 312 64 1086


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc grudzień 2010
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 284 64 89 79 10 259
Wydział II 267 109 115 79 36 261
Wydział III 213 84 93 87 6 204
Wydział IV 322 77 100 79 21 299
Łącznie 1086 334 397 324 73 1023


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 10