Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2009

Informacja za miesiąc styczeń 2009
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 499 207 166 108 58 540
Wydział II 407 90 49 23 26 448
Wydział III 490 40 19 8 11 511
Wydział IV 227 74 61 42 19 240
Łącznie 1623 411 295 181 114 1739


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc luty 2009
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 540 68 198 109 89 410
Wydział II 448 94 81 53 28 461
Wydział III 511 84 142 106 36 453
Wydział IV 240 90 54 40 14 276
Łącznie 1739 336 475 308 167 1600


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4


Informacja za miesiąc marzec 2009
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 410 74 118 101 17 366
Wydział II 461 88 116 83 33 433
Wydział III 453 127 83 62 21 497
Wydział IV 276 94 97 58 39 273
Łącznie 1600 383 414 304 110 1569


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 5


Informacja za miesiąc kwiecień 2009
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 366 115 126 102 24 355
Wydział II 433 57 82 40 42 408
Wydział III 497 99 100 85 15 496
Wydział IV 273 95 86 66 20 282
Łącznie 1569 366 394 293 101 1541


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 26


Informacja za miesiąc maj 2009
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 355 85 99 85 14 341
Wydział II 408 86 91 71 20 403
Wydział III 496 79 80 61 19 495
Wydział IV 282 99 117 83 34 264
Łącznie 1541 349 387 300 87 1503


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc czerwiec 2009
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 341 71 94 70 24 318
Wydział II 403 100 62 43 19 441
Wydział III 495 161 83 76 7 573
Wydział IV 264 96 127 74 53 233
Łącznie 1503 428 366 263 103 1565


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc lipiec 2009
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 318 90 72 52 20 336
Wydział II 441 116 88 34 54 469
Wydział III 573 67 108 61 47 532
Wydział IV 233 119 66 35 31 286
Łącznie 1565 392 334 182 152 1623


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 6


Informacja za miesiąc sierpień 2009
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 336 68 71 49 22 333
Wydział II 469 89 63 35 28 495
Wydział III 532 61 2 0 2 591
Wydział IV 286 108 57 26 31 337
Łącznie 1623 326 193 110 83 1756


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4


Informacja za miesiąc wrzesień 2009
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 333 76 84 59 25 325
Wydział II 495 95 110 65 45 480
Wydział III 591 92 206 90 116 477
Wydział IV 337 83 48 25 23 372
Łącznie 1756 346 448 239 209 1654


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc październik 2009
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 325 87 110 102 8 302
Wydział II 480 78 114 88 26 444
Wydział III 477 46 186 132 54 337
Wydział IV 372 83 112 75 37 343
Łącznie 1654 294 522 397 125 1426


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc listopad 2009
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 302 69 121 102 19 250
Wydział II 444 63 110 92 18 397
Wydział III 337 70 86 64 22 321
Wydział IV 343 98 107 85 22 334
Łącznie 1426 300 424 343 81 1302


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 7


Informacja za miesiąc grudzień 2009
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 250 119 99 73 26 270
Wydział II 397 91 123 89 34 365
Wydział III 321 112 134 84 50 299
Wydział IV 334 93 131 101 30 296
Łącznie 1302 415 487 347 140 1230


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 6