Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2008

Informacja za miesiąc styczeń 2008
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 531 147 119 86 33 559
Wydział II 205 181 44 23 21 342
Wydział III 497 134 84 39 45 547
Wydział IV 339 37 76 46 30 300
Łącznie 1572 499 323 194 129 1748


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc luty 2008
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 559 136 133 106 27 562
Wydział II 342 76 56 39 17 362
Wydział III 547 33 94 69 25 486
Wydział IV 300 36 79 61 18 257
Łącznie 1748 281 362 275 87 1667


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc marzec 2008
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 562 165 103 69 34 624
Wydział II 362 67 70 48 22 359
Wydział III 486 46 50 44 6 482
Wydział IV 257 57 63 38 25 251
Łącznie 1667 335 286 199 87 1716


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc kwiecień 2008
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 624 160 134 107 27 650
Wydział II 359 75 66 44 22 368
Wydział III 482 48 50 32 18 480
Wydział IV 251 57 53 33 20 255
Łącznie 1716 340 303 216 87 1753


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc maj 2008
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 650 110 133 65 68 627
Wydział II 368 69 25 16 9 412
Wydział III 480 44 31 24 7 493
Wydział IV 255 57 42 32 10 270
Łącznie 1753 280 231 137 94 1802


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc czerwiec 2008
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 627 107 129 82 47 605
Wydział II 412 150 79 45 34 483
Wydział III 493 39 24 18 6 508
Wydział IV 270 45 49 33 16 266
Łącznie 1802 341 281 178 103 1862


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 11


Informacja za miesiąc lipiec 2008
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 605 173 117 61 56 661
Wydział II 483 90 87 46 41 486
Wydział III 508 35 61 44 17 482
Wydział IV 266 60 63 36 27 263
Łącznie 1862 358 328 187 141 1892


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc sierpień 2008
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 661 95 116 56 60 640
Wydział II 486 102 116 32 84 472
Wydział III 482 46 19 10 9 509
Wydział IV 263 87 31 19 12 319
Łącznie 1892 330 282 117 165 1940


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc wrzesień 2008
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 640 127 144 108 36 623
Wydział II 472 116 87 36 51 501
Wydział III 509 56 73 21 52 492
Wydział IV 319 55 51 36 15 323
Łącznie 1940 354 355 201 154 1939


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 8


Informacja za miesiąc październik 2008
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 623 125 125 76 49 623
Wydział II 501 77 112 68 44 466
Wydział III 492 50 65 39 26 477
Wydział IV 323 80 77 55 22 296
Łącznie 1939 302 379 238 141 1862


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc listopad 2008
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 623 140 130 99 31 633
Wydział II 466 70 111 87 24 425
Wydział III 477 35 44 27 17 468
Wydział IV 296 37 74 57 17 259
Łącznie 1862 282 359 270 89 1785


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4


Informacja za miesiąc grudzień 2008
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 633 137 271 129 142 499
Wydział II 425 75 93 69 24 407
Wydział III 468 56 34 19 15 490
Wydział IV 259 45 77 64 13 227
Łącznie 1785 313 475 281 194 1623


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2