Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2007

Informacja za miesiąc styczeń 2007
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 713 182 72 58 14 823
Wydział II 197 68 72 43 29 193
Wydział III 878 105 86 63 23 897
Wydział IV 660 73 100 54 46 633
Łącznie 2448 428 330 218 112 2546


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4


Informacja za miesiąc luty 2007
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 823 225 182 89 93 986
Wydział II 193 47 64 46 18 176
Wydział III 897 141 86 40 46 952
Wydział IV 633 114 155 94 61 592
Łącznie 2546 557 487 269 218 2616


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: -


Informacja za miesiąc marzec 2007
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 896 256 316 126 190 836
Wydział II 176 43 60 35 25 159
Wydział III 952 117 108 66 42 961
Wydział IV 592 125 122 69 53 595
Łącznie 2616 541 606 296 310 2551


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: -

Zaległości w sporządzaniu uzasadnień orzeczeń: -


Informacja za miesiąc kwiecień 2007
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 836 228 311 101 210 753
Wydział II 159 57 43 26 17 173
Wydział III 961 120 90 77 13 991
Wydział IV 595 66 137 77 60 524
Łącznie 2551 471 581 281 300 2441


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4


Informacja za miesiąc maj 2007
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 753 127 211 118 83 679
Wydział II 173 55 50 31 19 178
Wydział III 991 69 73 55 18 987
Wydział IV 595 63 98 71 27 489
Łącznie 2441 314 422 275 147 2333


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4


Informacja za miesiąc czerwiec 2007
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 679 83 119 81 38 643
Wydział II 178 57 41 23 18 194
Wydział III 987 49 88 77 11 948
Wydział IV 489 59 97 68 29 451
Łącznie 2333 248 345 249 96 2236


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc lipiec 2007
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 643 107 82 58 24 668
Wydział II 194 43 68 40 28 169
Wydział III 948 56 172 161 11 832
Wydział IV 451 119 78 54 24 492
Łącznie 2236 325 400 313 81 2161


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc sierpień 2007
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 668 105 75 58 17 698
Wydział II 169 59 23 18 5 205
Wydział III 832 51 101 94 7 782
Wydział IV 492 53 38 28 10 507
Łącznie 2161 268 237 198 39 2192


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc wrzesień 2007
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 698 137 158 87 71 677
Wydział II 205 49 57 26 31 197
Wydział III 782 53 96 82 14 739
Wydział IV 507 62 101 66 35 468
Łącznie 2192 301 412 261 151 2081


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 5


Informacja za miesiąc październik 2007
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 677 93 159 112 47 611
Wydział II 197 63 56 35 21 204
Wydział III 739 46 185 167 18 600
Wydział IV 468 54 97 83 14 425
Łącznie 2081 256 497 397 100 1840


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc listopad 2007
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 611 97 140 117 23 568
Wydział II 204 52 64 31 33 192
Wydział III 600 68 140 114 26 528
Wydział IV 425 58 98 73 16 394
Łącznie 1840 275 433 335 98 1682


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc grudzień 2007
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 568 106 143 117 26 531
Wydział II 192 63 50 41 9 205
Wydział III 528 64 95 81 14 497
Wydział IV 394 69 124 61 63 339
Łącznie 1682 302 412 300 112 1572


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2