Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2006

Informacja za miesiąc styczeń 2006
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1114 99 141 101 40 1072
Wydział II 1150 116 175 137 38 1091
Wydział III 1918 58 211 184 27 1765
Wydział IV 1281 86 140 100 40 1227
Łącznie 5463 359 667 522 145 5155


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc luty 2006
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1072 83 110 102 8 1045
Wydział II 1091 84 237 97 140 938
Wydział III 1765 49 212 173 39 1602
Wydział IV 1227 89 139 103 36 1177
Łącznie 5155 305 698 475 223 4762


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc marzec 2006
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1045 83 181 153 28 947
Wydział II 938 107 197 116 81 848
Wydział III 1602 31 133 120 13 1500
Wydział IV 1177 100 189 151 38 1088
Łącznie 4762 321 700 540 160 4383


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc kwiecień 2006
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 947 86 163 144 19 870
Wydział II 848 56 312 91 221 592
Wydział III 1500 270 203 123 80 1567
Wydział IV 1088 144 172 141 31 1060
Łącznie 4383 556 850 499 351 4089


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4


Informacja za miesiąc maj 2006
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 870 159 127 104 23 902
Wydział II 592 34 129 96 33 497
Wydział III 1567 90 183 148 35 1474
Wydział IV 1060 75 168 138 30 967
Łącznie 4089 358 607 486 121 3840


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 18


Informacja za miesiąc czerwiec 2006
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 902 166 132 95 37 936
Wydział II 497 49 148 81 67 398
Wydział III 1474 138 179 165 14 1433
Wydział IV 967 67 153 130 23 881
Łącznie 3840 420 612 471 141 3648


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 9


Informacja za miesiąc lipiec 2006
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 936 133 107 69 38 962
Wydział II 398 61 94 73 21 365
Wydział III 1433 139 151 127 24 1412
Wydział IV 881 65 123 94 29 823
Łącznie 3648 398 475 363 112 3571


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 13


Informacja za miesiąc sierpień 2006
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 962 145 104 65 39 1003
Wydział II 365 60 66 42 24 359
Wydział III 1421 85 137 117 20 1369
Wydział IV 823 76 77 65 12 822
Łącznie 3571 366 384 289 95 3553


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc wrzesień 2006
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1003 177 188 94 94 922
Wydział II 359 55 104 78 26 310
Wydział III 1369 50 177 135 42 1242
Wydział IV 822 96 144 97 47 774
Łącznie 3553 378 613 404 209 3318


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc październik 2006
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 992 117 159 103 56 950
Wydział II 310 84 92 69 23 302
Wydział III 1242 81 200 161 39 1123
Wydział IV 774 72 137 109 28 709
Łącznie 3318 354 588 442 146 3084


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc listopad 2006
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 950 188 138 110 28 1000
Wydział II 302 38 104 78 26 236
Wydział III 1123 100 216 196 20 1007
Wydział IV 709 99 142 113 29 666
Łącznie 3084 425 600 497 103 2909


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc grudzień 2006
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1000 120 407 101 306 713
Wydział II 236 52 91 82 9 197
Wydział III 1007 83 212 187 25 878
Wydział IV 666 98 104 88 16 660
Łącznie 2909 353 814 458 356 2448


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2