Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2005

Informacja za miesiąc styczeń 2005
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 2562 189 152 107 45 2599
Wydział II 1502 103 155 102 53 1450
Wydział III 3340 138 189 152 37 3289
Wydział IV 2125 136 185 86 99 2076
Łącznie 9529 566 681 447 234 9414


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy
o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły
zaskarżoną decyzję: - 


Informacja za miesiąc luty 2005
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 2599 243 132 111 21 2710
Wydział II 1450 112 156 109 47 1406
Wydział III 3289 83 187 158 29 3185
Wydział IV 2076 113 207 59 148 1982
Łącznie 9414 551 682 437 245 9283


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 6


Informacja za miesiąc marzec 2005
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 2710 96 271 106 165 2535
Wydział II 1406 175 144 94 50 1437
Wydział III 3185 66 257 234 23 2994
Wydział IV 1982 109 166 67 99 1925
Łącznie 9283 446 838 501 337 8891


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4


Informacja za miesiąc kwiecień 2005
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 2535 211 389 119 270 2357
Wydział II 1437 163 313 101 212 1287
Wydział III 2994 55 423 154 269 2626
Wydział IV 1925 122 360 109 266 1672
Łącznie 8891 551 1485 483 1017 7942


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc maj 2005
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 2357 168 463 153 310 2062
Wydział II 1287 95 129 81 48 1253
Wydział III 2626 58 367 132 235 2317
Wydział IV 1672 120 200 95 105 1592
Łącznie 7942 441 1159 461 698 7224


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc czerwiec 2005
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 2062 141 576 118 458 1627
Wydział II 1253 182 238 86 152 1197
Wydział III 2317 89 141 114 27 2265
Wydział IV 1592 129 245 82 163 1476
Łącznie 7224 541 1200 400 800 6565


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1

Zaległości w sporządzaniu uzasadnień orzeczeń: 4


Informacja za miesiąc lipiec 2005
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1627 106 198 77 121 1535
Wydział II 1197 120 91 40 51 1226
Wydział III 2265 49 114 57 57 2200
Wydział IV 1476 103 122 68 54 1457
Łącznie 6565 378 525 242 283 6418


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc sierpień 2005
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1535 64 15 - 15 1584
Wydział II 1226 117 39 - 39 1304
Wydział III 2200 82 7 - 7 2275
Wydział IV 1457 98 31 - 31 1524
Łącznie 6418 361 92 - 92 6687


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc wrzesień 2005
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1584 89 132 73 63 1537
Wydział II 1304 120 138 79 59 1286
Wydział III 2275 78 118 100 18 2235
Wydział IV 1524 94 91 60 39 1519
Łącznie 6687 381 479 312 179 6577


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc październik 2005
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1537 88 218 160 58 1407
Wydział II 1286 138 187 130 57 1237
Wydział III 2235 58 151 105 46 2142
Wydział IV 1519 69 169 127 42 1419
Łącznie 6577 353 725 522 203 6205


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: -


Informacja za miesiąc listopad 2005
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1407 70 235 204 31 1242
Wydział II 1237 229 212 138 74 1254
Wydział III 2142 60 181 120 61 2021
Wydział IV 1419 75 174 123 51 1320
Łącznie 6205 434 802 585 217 5837


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: -

Zaległości w sporządzaniu uzasadnień orzeczeń: -


Informacja za miesiąc grudzień 2005
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 1242 69 197 139 58 1114
Wydział II 1254 81 185 107 78 1150
Wydział III 2021 39 142 115 27 1918
Wydział IV 1320 115 154 133 21 1281
Łącznie 5837 304 678 494 184 5463


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 37