Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2004

Informacja za miesiąc styczeń 2004
 

  pozostało z poprzedniego
okresu *
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
Wydział I 2344 5 85 2264
Wydział II 1923 13 72 1864
Wydział III 4111 21 48 4084
Wydział IV 2064 15 58 2021
Łącznie 10442 54 263 10233


Wpływ spraw w trybie pozaprocesowym - ogółem - 294 (SO)
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art.54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję : 5
 


Informacja za miesiąc luty 2004
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 2331 166 179 95 20 2318
Wydział II 1958 122 173 66 28 1907
Wydział III 4141 87 225 89 87 4003
Wydział IV 2097 144 196 72 57 2045
Łącznie 10527 519 773 322 192 10273


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 7 


Informacja za miesiąc marzec 2004
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 2318 133 113 86 6 2338
Wydział II 1907 179 150 72 43 1936
Wydział III 4003 103 181 102 49 3925
Wydział IV 2045 204 144 71 43 2105
Łącznie 10273 619 588 331 141 10304


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2 


Informacja za miesiąc kwiecień 2004
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 2338 178 87 66 15 2429
Wydział II 1936 145 186 107 37 1895
Wydział III 3925 78 123 61 55 3880
Wydział IV 2105 171 176 99 50 2100
Łącznie 11034 572 572 333 157 10304


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 5 


Informacja za miesiąc maj 2004
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 2429 165 131 81 42 2463
Wydział II 1895 106 228 142 65 1773
Wydział III 3880 66 137 57 68 3809
Wydział IV 2100 176 163 104 28 2113
Łącznie 10304 513 659 384 203 10158


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 7 


Informacja za miesiąc czerwiec 2004
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 2463 175 94 66 21 2544
Wydział II 1773 112 143 84 47 1739
Wydział III 3809 82 145 100 29 3746
Wydział IV 2113 124 187 114 63 2050
Łącznie 10158 493 569 364 160 10079


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 8 


Informacja za miesiąc lipiec 2004
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 2544 151 89 43 46 2606
Wydział II 1739 97 95 51 44 1741
Wydział III 3746 76 93 52 41 3729
Wydział IV 2050 150 111 51 60 2089
Łącznie 10079 474 388 197 191 10165


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 5 


Informacja za miesiąc sierpień 2004
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 2606 272 97 52 45 2781
Wydział II 1741 85 104 66 38 1722
Wydział III 3729 51 65 45 20 3715
Wydział IV 2089 197 97 41 56 2189
Łącznie 10165 605 363 204 159 10407


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1 


Informacja za miesiąc wrzesień 2004
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 2781 188 124 87 37 2845
Wydział II 1722 119 129 65 64 1712
Wydział III 3715 120 222 134 88 3613
Wydział IV 2189 203 231 115 116 2161
Łącznie 10407 630 706 401 305 10331


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: - 


Informacja za miesiąc październik 2004
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 2845 233 146 96 50 2932
Wydział II 1712 97 157 105 52 1652
Wydział III 3613 108 198 124 74 3523
Wydział IV 2161 212 185 102 83 2188
Łącznie 10331 650 686 427 259 10295


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4 


Informacja za miesiąc listopad 2004
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 2932 160 153 107 46 2939
Wydział II 1652 120 150 119 31 1622
Wydział III 3523 111 138 91 47 3496
Wydział IV 2188 313 148 75 73 2171
Łącznie 10295 522 589 392 197 10228


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 8


Informacja za miesiąc grudzień 2004
 

  pozostało z poprzedniego
okresu
wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 2939 173 550 142 408 2562
Wydział II 1622 95 215 124 91 1502
Wydział III 3496 99 255 147 108 3340
Wydział IV 2171 140 186 94 92 2125
Łącznie 10228 507 1206 507 699 9529


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2