Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Teleadresy innych sądów i urzędów

Strona archiwalna

 

Instytucje polskie:

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa
tel: (22) 551 60 00
www.nsa.gov.pl


Sąd Najwyższy
Plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa 41
tel: (22) 530-80-00
www.sn.pl


Krajowa Rada Sądownictwa
ul. Rakowiecka 30
02-528 Warszawa
tel.: (22) 379-27-41 lub 42
fax: (22) 379-27-94
e-mail:
www.krs.pl


Trybunał Konstytucyjny
Al. Szucha 12 a
00-918 Warszawa
tel.: (22) 657-45-86
fax: (22) 657-45-87
www.trybunal.gov.pl


Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel.: (22) 551-77-00
fax: (22) 827-64-53 
www.brpo.gov.pl


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. S. Batorego 5
02-591 Warszawa
tel.: (22) 601-44-27
fax: (22) 622-79-73
www.mswia.gov.pl


Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel.: (22) 860-70-81
fax: (22) 860-70-86 
e-mail:
www.uodo.gov.pl


Okręgowa Izba Radców Prawnych
ul. Chwaliszewo 69
61-105 Poznań
tel.: (61) 853-53-11
fax: (61) 853-57-55
e-mail:
www.poznan.oirp.pl


Krajowa Izba Radców Prawnych
al. Ujazdowskie 18 lok.4
00-478 Warszawa
tel.: 22 821 99 71, 22 821 99 72 lub 22 626 82 49
e-mail:
kirp.pl


Okręgowa Rada Adwokacka
ul. Konopnickiej 15
60-771 Poznań
tel.: (61) 864-69-00; (61) 864-69-01
fax: (61) 864-69-02
e-mail:
ora.poznan.pl


Naczelna Rada Adwokacka
ul. Świętojerska 16
00-202 Warszawa
Informacja:
tel.: (22) 505-25-00; (22) 505-25-01
fax: (22) 505-25-08
e-mail:
www.nra.pl


Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
tel.: (22) 828-10-08; (22) 828-69-96; (22) 556-44-40;
fax: (22) 556-44-50
e-mail:
www.hfhr.pl


Instytucje europejskie:

Unia Europejska:

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ETS)
Bld Konrad Adenauer,
L-2925 Luksemburg
fax: (+352) 4303.2600
curia.europa.eu


Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
1, avenue du President Robert Schuman,
BP 403, F-6700 Strasbourg Cedex, Francja
tel.: (00 33 3) 88 17 23 13
fax: (00 33 3) 88 17 90 62
www.ombudsman.europa.euRada Europy:

Europejski Trybunał Praw Człowieka
The Registrar
European Cort of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex, Francja
tel.: (00 33 3) 88 41 20 18
fax: (00 33 3) 88 41 27 30
www.echr.coe.int