Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Struktura organizacyjna Sądu

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
Sędzia WSA Jakub Zieliński
Godziny przyjęć - poniedziałek godz. 12:00 - 14:00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Sekretariatem Prezesa)

Przedmiotem dyżurów skargowych Prezesa Sądu są wyłącznie skargi i wnioski dotyczące działalności administracyjnej sądu.


Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
Sędzia WSA Tomasz Świstak


Sekretariat Prezydialny
Laura Szukała
tel.: +48 61 85 66 704
fax: +48 61 85 66 710
e-mail: sekretariat@poznan.wsa.gov.pl

Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11:00 - 13:00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Sekretariatem Wydziału Informacji Sądowej)
tel.: +48 61 85 66 704
fax: +48 61 85 66 710
e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl

Dyrektor Sądu
Wiesław Bąkowski
tel.: +48 61 85 66 705
fax: +48 61 85 66 777
e-mail: w.bakowski@poznan.wsa.gov.pl


WYDZIAŁY ORZECZNICZE

Kompetencje wydziałów

WYDZIAŁ I:
Przewodnicząca Wydziału:
Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11:00 - 13:00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Kierownikiem Sekretariatu)
Kierownik Sekretariatu - Katarzyna Rzeczkowska
tel.: +48 61 85 66 720 lub +48 61 85 66 729
fax: +48 61 85 66 880
e-mail: wydzial1@poznan.wsa.gov.pl

Do Wydziału I należą sprawy objęte symbolami:

 1. Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej oraz egzekucja tych świadczeń - 611:
  • podatek od towarów i usług - 6110
  • podatek akcyzowy - 6111
  • podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania - 6112
  • podatek dochodowy od osób prawnych - 6113
  • podatek od spadków i darowizn - 6114
  • podatek od nieruchomości - 6115
  • podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty - 6116
  • ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty, itp.) - 6117
  • egzekucja świadczeń pieniężnych - 6118
  • 6119 - inne o symbolu podstawowym 611WYDZIAŁ II:
Przewodnicząca Wydziału:
Sędzia WSA Danuta Rzyminiak - Owczarczak
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11:00 - 13:00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Kierownikiem Sekretariatu)
Kierownik Sekretariatu - Liliana Jasiak-Stanisławska
tel.: +48 61 85 66 745 lub +48 61 85 66 741
fax: +48 61 85 66 782
e-mail: wydzial2@poznan.wsa.gov.pl

Do Wydziału II należą sprawy objęte symbolami, w których nazwiska (nazwy) skarżących zaczynają się na litery od A do M:

 1. Budownictwo - 601 - z wyłączeniem spraw o symbolu 6017 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie)
 2. Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, obywatelstwo - 605
 3. Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi - 607 - z pominięciem spraw o symbolu 6075 (Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami)
 4. Gospodarka wodna - 609
 5. Komunalizacja mienia - 610
 6. Geodezja i kartografia - 612 - z pominięciem spraw o symbolu 6124 (Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii)
 7. Ochrona środowiska i ochrona przyrody - 613
 8. Edukacja - 614
 9. Zagospodarowanie przestrzenne - 615
 10. Rolnictwo i leśnictwo - 616 - z wyłączeniem spraw o symbolu 6167 (Rybołówstwo morskie i rybactwo śródlądowe)
 11. Wywłaszczenie i zwrot nieruchomości - 618
 12. Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy - 619
 13. Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe - 621
 14. Obronność - 624
 15. Samorząd terytorialny - 626
 16. Cudzoziemcy - 627
 17. Kościoły i związki wyznaniowe - 628
 18. Przejęcia mienia - 629
 19. Pomoc społeczna - 632
 20. Zatrudnienie i bezrobocie - 633 - z pominięciem spraw o symbolu 6338 (Agencje doradztwa personalnego i agencje zatrudnienia)
 21. Kombatanci - 634
 22. Kultura i sztuka - 636
 23. Inne - 645
 24. Ochrona danych osobowych - 647
 25. Informacja publiczna i prawo prasowe - 648
 26. Ochrona informacji niejawnych - 649
 27. Świadczenia społeczne w drodze wyjątku - 650
 28. Ujawnianie przez IPN informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - 654WYDZIAŁ III:
Przewodniczący Wydziału:
Sędzia WSA Szymon Widłak
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11:00 - 13:00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Kierownikiem Sekretariatu)
Kierownik Sekretariatu - Natalia Kańduła
tel.: +48 61 85 66 780 lub +48 61 85 66 779
fax: +48 61 85 66 783
e-mail: wydzial3@poznan.wsa.gov.pl

Do Wydziału III należą sprawy objęte symbolami:

 1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - 6017
 2. Ceny, opłaty, stawki taryfowe - 602
 3. Drogi, koleje, lotnictwo, żegluga - 603
 4. Działalność gospodarcza - 604
 5. Geologia i górnictwo - 606
 6. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami -6075
 7. Energetyka i atomistyka - 608
 8. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii - 6124
 9. Rybołówstwo morskie i rybactwo śródlądowe - 6167
 10. Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć - 617
 11. Ochrona zdrowia - 620
 12. Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa - 622
 13. Dozór techniczny, miary, wagi, sprawy jakości -623
 14. Telemedia; poczta, telekomunikacja, radio i telewizja - 625
 15. Cła - 630
 16. Broń i materiały wybuchowe - 631
 17. Agencje doradztwa personalnego i agencje zatrudnienia - 6338
 18. Kultura fizyczna, sport i turystyka - 635
 19. Papiery wartościowe i fundusze powiernicze, bankowość - 637
 20. Własność przemysłowa (znaki towarowe, wynalazki itp.) - 646
 21. Fundusze emerytalne - 651
 22. Ubezpieczenia zdrowotne - 652
 23. Finanse publiczne - 653:
  • dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego - 6531
  • sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego - 6532
  • absolutorium dla organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego - 6533
  • zamówienia publiczne - 6534
  • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - 6535
  • ulgi w spłacaniu należności pieniężnych - 6536
  • egzekucja należności pieniężnych - 6537
  • 6539 - inne o symbolu podstawowym 653
 24. Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych - 655


WYDZIAŁ IV:
Przewodnicząca Wydziału:
Sędzia WSA Donata Starosta
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11:00 - 13:00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Kierownikiem Sekretariatu)
Kierownik Sekretariatu: Anna Fogt
tel.: +48 61 85 66 744 lub +48 61 85 66 740
fax: +48 61 85 66 750
e-mail: wydzial4@poznan.wsa.gov.pl

Do Wydziału IV należą sprawy objęte symbolami, w których nazwiska (nazwy) skarżących zaczynają się na litery od N do Ż:

 1. Budownictwo - 601 - z wyłączeniem spraw o symbolu 6017 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie)
 2. Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, obywatelstwo - 605
 3. Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi - 607 - z pominięciem spraw o symbolu 6075 (Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami)
 4. Gospodarka wodna - 609
 5. Komunalizacja mienia - 610
 6. Geodezja i kartografia - 612 - z pominięciem spraw o symbolu 6124 (Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii)
 7. Ochrona środowiska i ochrona przyrody - 613
 8. Edukacja - 614
 9. Zagospodarowanie przestrzenne - 615
 10. Rolnictwo i leśnictwo - 616 - z wyłączeniem spraw o symbolu 6167 (Rybołówstwo morskie i rybactwo śródlądowe)
 11. Wywłaszczenie i zwrot nieruchomości - 618
 12. Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy - 619
 13. Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe - 621
 14. Obronność - 624
 15. Samorząd terytorialny - 626
 16. Cudzoziemcy - 627
 17. Kościoły i związki wyznaniowe - 628
 18. Przejęcia mienia - 629
 19. Pomoc społeczna - 632
 20. Zatrudnienie i bezrobocie - 633 - z pominięciem spraw o symbolu 6338 (Agencje doradztwa personalnego i agencje zatrudnienia)
 21. Kombatanci - 634
 22. Kultura i sztuka - 636
 23. Inne - 645
 24. Ochrona danych osobowych - 647
 25. Informacja publiczna i prawo prasowe - 648
 26. Ochrona informacji niejawnych - 649
 27. Świadczenia społeczne w drodze wyjątku - 650
 28. Ujawnianie przez IPN informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - 654

 

Sprawy z zakresu:

 • egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych - 638
 • skarg na uchwały organów jednostek samorządowych - 639
 • skarg organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych - 640
 • rozstrzygnięć nadzorczych - 641
 • prawa miejscowego organów rządowych - 642
 • sporów kompetencyjnych - 643
 • wykonania orzeczeń sądu - 644
 • interpretacji podatkowych - 656
 • innych interpretacji - 657
 • bezczynności organów administracji publicznej - 658
 • przewlekłości postępowania administracyjnego - 659

należą do Wydziału I, II, III, IV w zależności od przedmiotu sprawy.

 


WYDZIAŁ INFORMACJI SĄDOWEJ

Przewodnicząca Wydziału:
Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek, godz. 11:00 - 13:00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Sekretariatem Wydziału Informacji Sądowej)
Kierownik Sekretariatu: Joanna Wieczorkiewicz-Skoczek
tel.: +48 61 85 66 732 lub +48 61 85 66 865
fax: +48 61 85 66 730
e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl lub info@poznan.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach w toku
tel.: +48 61 85 66 732 lub +48 61 85 66 865

Informacja o właściwości Sądu oraz wnioski dotyczące działalności Sądu
tel.: +48 61 85 66 732 lub +48 61 85 66 865

Wydział Informacji Sądowej wykonuje zadania w zakresie:

 • informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu administracyjnego oraz o stanie spraw załatwionych w tym Sądzie;
 • udostępniania osobom zainteresowanym do wglądu akt spraw;
 • udostępniania informacji publicznej o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 • prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków;
 • sprawozdawczości statystycznej Sądu;
 • obowiązków administratora systemu informatycznego;
 • przygotowywania orzeczeń Sądu do przekazania do zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych, który wydaje Prezes NSA;
 • obsługi rzecznika prasowego Sądu;
 • gromadzenia przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie w sprawach sądowoadministracyjnych oraz orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
 • prowadzenia biblioteki sądowej.


Akta sądowe udostępniane są stronom (uczestnikom) postępowania i ich przedstawicielom lub pełnomocnikom po uprzednim ustaleniu z Sekretariatem Wydziału Informacji Sądowej - drogą telefoniczną pod nr tel. +48 61 85 66 732, +48 61 85 66 865 lub drogą mailową pod adresem: wis@poznan.wsa.gov.pl - terminu i godziny oraz określeniu przewidywanego czasu potrzebnego do zapoznania się z aktami.

Akta są udostępniane stronom w Wydziale Informacji Sądowej do 7 dnia przed wyznaczonym terminem posiedzenia Sądu z uwagi na konieczność zapoznania się z aktami przez sędziów orzekających.

Wydział Informacji Sądowej udostępnia akta spraw do wglądu od godz. 7:30 do godz. 15:00

UWAGA!
Wydział Informacji Sądowej nie udziela porad prawnych, informacji związanych z działalnością innych sądów i instytucji oraz informacji o wysokości wpisów w sprawach sądowoadministracyjnych.Oddział Administracyjno - Gospodarczy
Kierownik Oddziału
Marcin Gościniak
tel.: +48 61 85 66 797
fax: +48 61 85 66 777
e-mail: m.gosciniak@poznan.wsa.gov.pl

Oddział Finansowo - Budżetowy
Kierownik Oddziału
Paulina Budzyńska
tel.: +48 61 85 66 715
fax: +48 61 85 66 785

Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych
Kierownik Oddziału
Monika Preiss
tel.: +48 61 85 66 709
fax: +48 61 85 66 777

Zastępca Kierownika Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych
Renata Jędrzejczak
tel.: +48 61 85 66 616
fax: +48 61 85 66 777

Kasa Sądu:
od poniedziałku do piątku
godz. 8:30 - 13:30
UWAGA! W kasie Sądu płatności przyjmuje się WYŁĄCZNIE w gotówce.

Biblioteka:
Kamila Kozłowska
tel.: +48 61 85 66 790
e-mail: biblioteka@poznan.wsa.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Damian Wojtkowiak
tel.: +48 61 85 66 704
e-mail: iod@poznan.wsa.gov.pl