Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROZPRAWY ZDALNE

Informacje ogólne dotyczące rozpraw zdalnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu informuje, iż udział w rozprawach jawnych Sądu możliwy jest:

  • za pomocą komunikatora Webex,
  • osobiście w budynku Sądu

Warunkiem uczestnictwa w rozprawie bez obecności w budynku Sądu jest złożenie oświadczenia - w terminie nie później niż 7 dni przed terminem rozprawy wskazanym w zawiadomieniu o rozprawie – w formie dokumentu elektronicznego wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (w tytule pisma przewodniego należy wskazać sygnaturę akt sprawy) potwierdzającego, że strona posiada urządzenie techniczne umożliwiające transmisję obrazu i dźwięku. Instrukcja zakładania konta na platformie ePUAP jest dostępna pod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Po złożeniu oświadczenia, na podany adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Sąd doręcza link umożliwiający udział w rozprawie.

W przypadku uczestniczenia w rozprawie bez obecności w budynku Sądu nie jest technicznie możliwe składanie dokumentów za pośrednictwem komunikatora Webex. W takiej sytuacji strony mogą złożyć dokumenty i pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym:

  1. osobiście na Biurze Podawczym Sądu lub za pośrednictwem operatora pocztowego nie później niż trzy dni przed terminem rozprawy z uwagi na konieczność poddania dokumentów procesowi dezynfekcji,
  2. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP nie później niż w dniu poprzedzającym rozprawę (w tytule pisma przewodniego należy wskazać sygnaturę akt sprawy).

W czasie rozprawy on-line zalecane jest korzystanie z zestawu słuchawkowego w celu poprawy jakości dźwięku.
Przyłączenie się do rozprawy on-line winno nastąpić nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczonym terminem rozprawy.
W przypadku przedłużania się czasu trwania rozprawy poprzedzającej, czas oczekiwania na połączenie może ulec wydłużeniu.
Przy dołączaniu do rozprawy należy podać personalia osoby, która zgłasza swój udział w rozprawie, ewentualnie z dodaniem (w skrócie) tytułu zawodowego (radca prawny, adwokat, doradca podatkowy, rzecznik patentowy) pod rygorem niedopuszczenia do udziału w rozprawie osoby, której tożsamość nie jest znana sądowi z akt sprawy.
Zaleca się opuszczenie rozprawy przez strony po jej zakończeniu i ogłoszeniu orzeczenia, w przeciwnym wypadku protokolant może wyłączyć stronie dalszy dostęp do komunikatora.
Osobom niemogącym uczestniczyć w rozprawie zdalnej umożliwiamy udział w rozprawie w budynku Sądu, jednakże pod warunkiem zachowania ograniczeń, nakazów i zakazów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 86, z późn. zm.) oraz w zarządzeniu nr 22/21 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oraz podejmowanych działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

 

Oświadczenie

Warunkiem uczestnictwa w rozprawie bez obecności w budynku Sądu jest złożenie poniższego oświadczenia - w terminie nie później niż 7 dni przed terminem rozprawy wskazanym w zawiadomieniu o rozprawie - w formie dokumentu elektronicznego wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, potwierdzającego, że strona posiada urządzenie i warunki techniczne umożliwiające transmisję obrazu oraz dźwięku.

UWAGA: Przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sądu będzie traktowane jako bezskuteczne.

Wzór oświadczenia do pobrania:

PDFOświadczenie - rozprawa zdalna

 

Wymagania systemowe Webex

Wszelkie możliwe informację dotyczące wymagań systemowych pakietu Webex dostępne są na stronie:
https://help.webex.com/pl-pl/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements

 

Informacja dotycząca dostępu publiczności

W rozprawie sądowej prowadzonej w siedzibie sądu dopuszcza się udział maksymalnie trzech osób w charakterze publiczności. O udziale publiczności w rozprawie decyduje kolejność zgłoszenia chęci uczestniczenia w niej, dokonana na stanowisku kontrolnym znajdującym się przy wejściu do Sądu.