Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2021

Informacja za miesiąc styczeń 2021
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 407 104 64 0 64 447
Wydział II 528 87 90 0 90 525
Wydział III 586 172 103 12 91 655
Wydział IV 434 166 145 0 145 455
Łącznie 1955 529 402 12 390 2082


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc luty 2021
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 447 130 123 1 122 454
Wydział II 525 100 114 0 114 511
Wydział III 655 212 106 1 105 761
Wydział IV 455 145 192 0 192 408
Łącznie 2082 587 535 2 533 2134


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc marzec 2021
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 454 80 96 5 91 438
Wydział II 511 121 90 0 90 542
Wydział III 761 188 113 0 113 836
Wydział IV 408 129 144 0 144 393
Łącznie 2134 518 443 5 438 2209


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4


Informacja za miesiąc kwiecień 2021
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 438 100 94 0 94 444
Wydział II 542 116 102 0 102 556
Wydział III 836 176 142 0 142 870
Wydział IV 393 104 105 0 105 392
Łącznie 2209 496 443 0 443 2262


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc maj 2021
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 444 90 90 0 90 444
Wydział II 556 103 98 0 98 561
Wydział III 870 157 178 0 178 849
Wydział IV 392 94 121 0 121 365
Łącznie 2262 444 487 0 487 2219


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 9


Informacja za miesiąc czerwiec 2021
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 444 69 79 0 79 434
Wydział II 561 112 85 0 85 588
Wydział III 849 144 200 0 200 793
Wydział IV 365 109 136 0 136 338
Łącznie 2219 434 500 0 500 2153


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc lipiec 2021
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 434 84 55 2 53 463
Wydział II 591 118 110 0 110 599
Wydział III 793 115 92 0 92 816
Wydział IV 338 92 86 0 86 344
Łącznie 2156 409 343 2 341 2222


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4


Informacja za miesiąc sierpień 2021
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 463 69 65 27 38 467
Wydział II 599 86 85 0 85 600
Wydział III 816 136 117 0 117 835
Wydział IV 344 109 63 1 62 390
Łącznie 2222 400 330 28 302 2292


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4


Informacja za miesiąc wrzesień 2021
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 467 84 70 3 67 481
Wydział II 600 99 105 0 105 594
Wydział III 835 153 111 0 111 877
Wydział IV 390 112 143 0 143 359
Łącznie 2292 448 429 3 426 2311


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4


Informacja za miesiąc październik 2021
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 481 90 97 8 89 474
Wydział II 594 166 120 4 116 640
Wydział III 878 109 155 30 125 832
Wydział IV 359 97 136 13 123 320
Łącznie 2312 462 508 55 453 2266


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc listopad 2021
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 474 124 88 32 56 510
Wydział II 640 73 141 3 138 572
Wydział III 832 90 157 32 125 765
Wydział IV 320 79 132 14 118 267
Łącznie 2266 366 518 81 437 2114


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc grudzień 2021
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 510 107 110 28 82 507
Wydział II 572 127 139 2 137 560
Wydział III 765 131 165 42 123 731
Wydział IV 267 96 100 11 89 263
Łącznie 2114 461 514 83 431 2061


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0