Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 26/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 października 2020 r.

Strona archiwalna

 

ZARZĄDZENIE nr 26/20

PREZESA WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

W POZNANIU

z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z objęciem miasta Poznania obszarem należącym do strefy czerwonej.

- wyciąg -

W związku z intensyfikacją rozwoju epidemii i wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z objęciem miasta Poznania obszarem zaliczanym do strefy czerwonej, o której mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758, z późn.zm.), mając na względzie zalecenia właściwych organów sanitarno-epidemiologicznych wydanych wobec istotnego zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo  o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. 190  i 568) oraz § 3 Zarządzenia nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Najpóźniej z dniem 26 października 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu:

  1. odwołuje się rozprawy we wszystkich sprawach,
  2. sprawy wyznaczone do rozpatrzenia na rozprawie, lub zakwalifikowane do rozpatrzenia na rozprawie, kieruje się do załatwienia na posiedzeniu niejawnym,
  3. Przewodniczący Wydziałów orzeczniczych zweryfikują możliwość odwołania rozpraw w okresie od 19 października 2020 roku do 24 października 2020 r.

§ 2

Z dniem 19 października 2020 roku:

  1. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesów Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów,
  2. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej,
  3. (...)
  4. ogranicza się pracę:

a) Biura Podawczego do przyjmowania korespondencji jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych,

b) Kasy Sądu do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Sądu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r. i obowiązuje do odwołania.