Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2020

Informacja za miesiąc styczeń 2020
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 316 73 97 62 35 292
Wydział II 531 102 96 53 43 537
Wydział III 271 50 73 46 27 248
Wydział IV 417 136 104 63 41 449
Łącznie 1535 361 370 224 146 1526


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 6


Informacja za miesiąc luty 2020
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 292 73 90 60 30 275
Wydział II 537 97 136 76 60 498
Wydział III 248 78 88 71 17 238
Wydział IV 449 108 131 87 44 426
Łącznie 1526 356 445 294 151 1437


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc marzec 2020
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 275 81 46 15 31 310
Wydział II 498 88 78 42 36 508
Wydział III 238 72 57 36 21 253
Wydział IV 426 196 87 42 45 535
Łącznie 1437 437 268 135 133 1606


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc kwiecień 2020
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 310 80 4 2 2 386
Wydział II 508 116 6 0 6 618
Wydział III 253 69 0 0 0 322
Wydział IV 535 168 2 0 2 701
Łącznie 1606 433 12 2 10 2027


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc maj 2020
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 386 48 18 0 18 416
Wydział II 618 65 39 0 39 644
Wydział III 322 56 18 0 18 360
Wydział IV 701 277 44 0 44 934
Łącznie 2027 446 119 0 119 2354


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc czerwiec 2020
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 416 38 36 0 36 418
Wydział II 644 101 115 0 115 630
Wydział III 360 49 40 0 40 369
Wydział IV 934 335 145 23 122 1124
Łącznie 2354 523 336 23 313 2541


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2


Informacja za miesiąc lipiec 2020
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 418 50 127 81 46 341
Wydział II 630 114 158 33 125 586
Wydział III 369 66 76 48 28 359
Wydział IV 1124 137 448 54 394 813
Łącznie 2541 367 809 216 593 2099


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc sierpień 2020
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 341 65 97 50 47 309
Wydział II 586 88 129 33 96 545
Wydział III 359 107 94 66 28 372
Wydział IV 813 267 332 64 268 748
Łącznie 2099 527 652 213 439 1974


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1


Informacja za miesiąc wrzesień 2020
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 309 71 53 23 30 327
Wydział II 545 82 116 27 89 511
Wydział III 372 102 65 16 49 409
Wydział IV 748 142 247 59 188 643
Łącznie 1974 397 481 125 356 1890


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0


Informacja za miesiąc październik 2020
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 327 120 76 17 59 371
Wydział II 511 115 66 19 47 560
Wydział III 409 75 44 23 21 440
Wydział IV 643 189 263 11 252 569
Łącznie 1890 499 449 70 379 1940


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4


Informacja za miesiąc listopad 2020
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 371 115 73 0 73 413
Wydział II 560 75 90 0 90 545
Wydział III 440 143 92 0 92 491
Wydział IV 569 146 187 0 187 528
Łącznie 1940 479 442 0 442 1977


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3


Informacja za miesiąc grudzień 2020
 

  pozostało z poprzedniego okresu wpłynęło załatwiono pozostało na okres następny
łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
Wydział I 413 89 95 0 95 407
Wydział II 545 84 101 0 101 528
Wydział III 491 133 38 0 38 586
Wydział IV 528 71 165 0 165 434
Łącznie 1977 377 399 0 399 1955


Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 7