Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o podmiocie
Majątek Sądu
Zamówienia publiczne
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W POLSCE
Wojewódzkie Sądy Administracyjne
Sędziowie i asesorzy w WSA Poznań
Oświadczenia majątkowe
Struktura organizacyjna WSA w Poznaniu
Teleadresy innych sądów i urzędów
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
KOMUNIKATY
OFERTY PRACY
BAZA ORZECZEŃ
ELEKTRONICZNA WOKANDA
ZAŁATWIANIE SPRAW
Przyjmowanie spraw
Kolejność załatwiania spraw
Stan załatwiania spraw
Informacje o wyrokach wydanych na posiedzeniach niejawnych
Informacja o działalności WSA w 2017r
PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji
Informacje roczne o petycjach
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PRAKTYKI STUDENCKIE
SZUKAJ NA STRONIE
AKTY PRAWNE
Konstytucja - wyciąg
Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Przepisy wprowadzające ustawę
Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
KOSZTY SĄDOWE
Przepisy prawne
Opłaty skarbowe od pełnomocnictwa
Wydatki
Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy
POSTĘPOWANIE PRZED WSA
Wszczęcie postępowania przed WSA
Wniesienie skargi
Postępowanie uproszczone
Postępowanie mediacyjne
Wersja dla słabowidzącychStrona główna
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu

61-815 Poznań
ul. Ratajczaka 10/12
tel. 61 85 66 700, fax. 61 85 66 710
NIP: 778-14-13-484
REGON: 634533731

Zobacz mapkę dojazdu

Konto bankowe Sądu:
NBP o/okr. w Poznaniu
17 1010 1469 0018 5022 3100 0000

Zasady opłaty skarbowej (od pełnomocnictwa)

Godziny urzędowania Sądu i Biura Podawczego:
Poniedziałek - Piątek
7.30 - 15.30
tel. 61 85 66 700

Godziny urzędowania sekretariatów
wydziałów orzeczniczych:

8.30 - 14.00

Wydział Informacji Sądowej:
Poniedziałek - Piątek
7.30 - 15.30
tel. 61 85 66 732, 61 85 66 865

Wydział Informacji Sądowej udostępnia akta spraw
do wglądu od godz. 7:30 do godz. 15:00

UWAGA!
W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, z dniem 1 października 2014 r. KASA w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu będzie czynna w godzinach od 8.30 do 13.30.


Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek
8.30 - 13.30

UWAGA!
Wydział Informacji Sądowej nie udziela porad prawnych, informacji związanych z działalnością innych sądów i instytucji oraz informacji
o wysokości wpisów w sprawach sądowoadministracyjnych.
© 2018, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu